Geçici Koruma Statüsü Altında Bulunan Aileler ve Mevsimlik Tarım İşçiliği Webinarı

Genç Hayat Vakfı ev sahipliğinde düzenlenen webinar; mevsimlik tarım işçiliğinde çalışan yerel ve geçici koruma statüsü altında olan bireylerin iş ve yaşam koşullarını iyileştirme, çocuk işçiliğini önleme ve farkındalık yaratma üzerine çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının, çocuk işçiliğine dair hukuksal düzenlemelere imza atan ve uygulayan kamu kuruluşlarının, konuyla ilgili alanlarda araştırmalar yürüten akademisyenlerin ilişki kurmalarına ve işbirliği geliştirmelerine, iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasına, bilgi ve deneyimlerin aktarılmasına destek olmak amacıyla düzenlenmiştir.

9 Mart günü gerçekleşen oturumların Açılış Paneli’nde “Mevsimlik Gezici Tarımda Yaşam Koşulları ve Çocuk İşçiliği ile Mücadele”, Arayış Paneli’nde “Sorunlar ve İyileştirmeye Yönelik Çözüm Arayışları”, 10 Mart günü iki oturum olarak gerçekleştirilen Değerlendirme Paneli’nde ise “Sivil Toplum Alanında Gerçekleştirilen İyi Örnekler ile Geleceğe Bakış” konularına odaklanılan webinara toplam 217 dinleyici katılımı sağlanmıştır.

Kamu kurumlarından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü; sivil toplum kuruluşu olarak Genç Hayat Vakfı, UNICEF, Kalkınma Atölyesi, UNHCR, ILO, FLA, IPUD ve alana hakim akademisyenlerin (Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK / Ankara Üniversitesi; Prof. Dr. Pınar UYAN SEMERCİ / Bilgi Üniversitesi; Prof. Dr. Saniye DEDEOĞLU / Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi; Prof. Dr. Kezban Çelik / TED Üniversitesi; Prof. Dr. Erol Nezih ORHON / Anadolu Üniversitesi; Doç. Dr. Figen ÇALIŞKAN / Eskişehir Osmangazi Üniversitesi) konuşmacı olduğu webinarda hem sorunlar hem de bu sorunlara yönelik çözüm arayışları üzerinden işbirliği vurgusu yapılmıştır.

Detaylar ve webinar sonrasındaki güncel bilgilere ulaşmak için http://mevsimliktarimisciligi.com/ web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Panelistlerimizin Çalışmalarına Ulaşmak İçin:

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ortaklığında Kadın Sağlığı Danışma Merkezi Projesi:

Facebook Sayfası   Twitter Sayfası   Instagram Profili    LinkedIn Sayfası

International Labour Organization / Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO):

https://endchildlabour2021.org/

Geçici Koruma Statüsü Altında Bulunan Aileler ve Mevsimlik Tarım İşçiliği Webinarı; Federal Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) ve Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları (ECHO) ortak finansmanıyla yürütülen “Toplum Merkezleri ve Yerel İnisiyatifler Projesi (CLIP)” kapsamında Türkiye Yerel İnisiyatif Fonu (LIFT) tarafından desteklenen “Çocuk İşçiliği İçin Son Durak: Eskişehir!” projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.

Çocuk İşçiliği İçin Son Durak: Eskişehir! projesi, mevsimlik gezici tarım işçiliğinin yaygın olduğu Eskişehir’de çocuk işçiliği ile mücadele konusunda farkındalık oluşturmak, mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan ailelerin iş ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik destek sağlamak, ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili kamu ve sivil toplum hizmetlerine erişimini sağlayacak yönlendirmelerde bulunmak ve çocuk işçiliği riski bulunan çocukların okula devam durumlarını takip etmek amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Tavsiye Edilen Yazılar