SOSYAL UYUM VE GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI 

Herkesi Katalım

Bu proje ile, Sakarya’da kayıtlı yaklaşık 35 bin göçmenin yaşadığı sorunları tespit ederek, acil ihtiyaçların giderilmesine destek olmanın yanı sıra, Sakarya’da göçmen ve yerli toplumlar arasındaki uyumun güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu
İncele

Keşfet, Oyna, Paylaş! (KOP!)

Mülteci/geçici koruma statüsündeki ve Türkiyeli çocukların iyi olma halinin, eğitiminin ve sosyal uyumunun desteklenmesi amaçlanmıştır.
İncele

Buluş’tuk!

İsviçre Büyükelçiliği desteği ile hayata geçirilen Buluş’tuk! projesi kapsamında, Suriyeli ve Türkiyeli çocukların eğitiminin ve sosyal uyumun desteklenmesi amaçlanmıştır.
İncele

Köprüler Kurmak: III. Kapsayıcı Dans Festivali

Polonya’da gerçekleştirilmiş, kapsayıcı bir ortam oluşturmak amacıyla ana öge olarak “dans” konsepti kullanılan bir Erasmus+ projesidir.
İncele

Gençlerle Seyr-i Urfa

Şanlıurfa’da turizm alanındaki istihdam alanlarının tespit edilerek, okul sistemi dışında kalmış veya bir meslek edinememiş gençlerin istihdam edilmesi ve genç işsizliğin önlenmesi amaçlanmıştır.
İncele

Mahallenin Sesi

Toplumda birlikte yaşam olgusunun inşa edilmesi ve kişiler arası önyargısız yaklaşımların benimsenmesi, mülteci ve yerel halktan çocukların kişisel gelişimlerinin desteklenmesi, iletişimde engel teşkil eden dil sorununa çözüm üretilmesi projenin temel
İncele