SomaLogo

Proje Tarihleri

 2014-

Projenin Gerekçesi

Genç Hayat Vakfı 13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa ilinin Soma ilçesinde yaşanan ve resmi kaynaklara göre 301 işçinin hayatını kaybettiği maden kazası sonrası bölgede yaptığı analizler sonrasında geride kalan insanların ruhsal ve psikolojik durumunu, sosyal kutuplaşmaları inceleyen geniş çaplı bir saha çalışması yürütmüştür. Çalışmalardan madenciliğin bölgede en önemli istihdam alanı olduğu; maden kazasının bu itibarı zedelediği anlaşılmıştır. Bölgenin belki de tek gelir kaynağı olan madenciliğin yarattığı böylesi bir yıkım maddi hasarın yanında toplumsal  hayatta da çok büyük değişimlere sebep olmuştur. Genç Hayat Vakfı bölge için kapsayıcı ve dahil edici bir proje çalışması oluşturmuştur.

Projenin Hedefi

Soma ve çevresinde yaşayan maden kazasından ve kaza sonrası bölgedeki durumdan maddi ve manevi olarak etkilenmiş tüm gruplar; özelliklede 11-18 yaş arası çocuk ve gençler projenin ana hedef kitlesini oluşturmaktadır. Proje bu yaş grubundaki çocukları temel alarak bu çocuklarla etkileşim içinde olan tüm grupları psikolojik ve ekonomik olarak güçlendirici bir faaliyet planı olarak ortaya çıkmıştır.

Projenin Amaçları

Yapılan Saha ziyaretleri sırasında tespit edilen en önemli sorunlardan bir tanesi kazazede ailelerin, özellikle de kadınların evlerine kapanmaları, kendilerini sosyal hayattan izole etmeleridir. Projenin amaçlarından biri bu kadınları evlerinden çıkararak güçlendirici bir çalışmaya dahil etmektir. Böylelikle kadınların hem toplumsal hayata katılımı sağlanmış hem de istihdam yaratılmıştır.

Proje Fotoğrafları

Projenin Hedefleri

  • İSTİHDAMA KATILIM

  • TOPLUMSAL HAYATA KATILIM

  • AİLELERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

  • ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Proje Videoları

*