Skip to content

Yurttan Sesler

Proje Tarihi2011 - 2012

Proje SahasıKonya, Nevşehir

İşbirlikleriSabancı Vakfı, Hüsnü M. Özyeğin Vakfı

PROJE ÖZETİ

Yurttan Sesler Projesi, ortaöğretim kız öğrenci yurtlarında kalan, ailelerinden uzak olan ve sosyal hayatı yurttaki arkadaşlarıyla yaptıkları etkinliklerle sınırlı gençlerin kendi potansiyellerini fark etmelerini ve toplumdaki örnek kadınlarla bir araya gelmelerini sağlamaktadır.

Hedef Grup

 • Ortaöğretim yurtlarında kalan kız öğrenciler

Amaçlar

 • Yurtta kalan gençlerin psiko-sosyal gelişimleri için sosyal-kültürel faaliyetlere ve eğitimlere katılımlarının sağlanması
 • Eğitimlerle toplumsal cinsiyet, iletişim, ekip dayanışması konusunda farkındalık geliştiren gençlerin yaşam becerileri ve öz güvenlerinin artması
 • Sosyal sorumluluk projeleri planlama ve uygulamalarıyla kendilerine olan güvenlerinin artması, üretebileceklerini, sorumluluk alabileceklerini ve topluma değer katabileceklerinin farkındalığının kazandırılması
 • Proje sonuçları temel alınarak, Türkiye’deki tüm orta öğretim kız öğrenci yurtlarında uygulanabilecek  örnek bir modelin hazırlanması

Faaliyetler

 • Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri
 • Rol model kadın buluşmaları
 • Ekip çalışması ve toplumsal katılım eğitimleri
 • İletişim ve çatışma çözme eğitimleri
 • Proje döngüsü eğitimi
 • Gençlerin kendi sosyal sorumluluk projelerini uygulamaları

Kazanımlar

 • Yurtların, ailelerinden uzakta büyüyen genç kadınların kişisel gelişimlerine de ortam hazırlayan bir yer olma konusunda gelişmesi ve güçlenmesinin sağlanması

DİĞER ÇALIŞMALARIMIZ​