Skip to content

Yurttan Sesler

Proje Tarihi2011 - 2012

Proje SahasıKonya, Nevşehir

İşbirlikleriSabancı Vakfı, Hüsnü M. Özyeğin Vakfı

PROJE ÖZETİ

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Merkezi Finans ve İhale Birimi΄nin açmış olduğu, sivil toplum örgütleri arasında diyaloğun geliştirilmesi hibe programı tarafından desteklenen, Geleceğimizin Çocukları Vakfı ortaklığında ve Uluslararası Çocuk Merkezi iştirakinde gerçekleştirilen bir projedir.

Hedef Grup

 • Ortaöğretim yurtlarında kalan kız öğrenciler

Amaçlar

 • Yurtta kalan gençlerin psiko-sosyal gelişimleri için sosyal-kültürel faaliyetlere ve eğitimlere katılımlarının sağlanması
 • Eğitimlerle toplumsal cinsiyet, iletişim, ekip dayanışması konusunda farkındalık geliştiren gençlerin yaşam becerileri ve öz güvenlerinin artması
 • Sosyal sorumluluk projeleri planlama ve uygulamalarıyla kendilerine olan güvenlerinin artması, üretebileceklerini, sorumluluk alabileceklerini ve topluma değer katabileceklerinin farkındalığının kazandırılması
 • Proje sonuçları temel alınarak, Türkiye’deki tüm orta öğretim kız öğrenci yurtlarında uygulanabilecek  örnek bir modelin hazırlanması

Faaliyetler

 • Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri
 • Rol model kadın buluşmaları
 • Ekip çalışması ve toplumsal katılım eğitimleri
 • İletişim ve çatışma çözme eğitimleri
 • Proje döngüsü eğitimi
 • Gençlerin kendi sosyal sorumluluk projelerini uygulamaları

Kazanımlar

 • Yurtların, ailelerinden uzakta büyüyen genç kadınların kişisel gelişimlerine de ortam hazırlayan bir yer olma konusunda gelişmesi ve güçlenmesinin sağlanması

DİĞER ÇALIŞMALARIMIZ​