Skip to content

Yurtta Genç Var

Proje Tarihi2014 - 2017

Proje SahasıAdana, Ankara, İstanbul, İzmir

İşbirlikleriMilli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

PROJE ÖZETİ

Gençlerin insan ilişkilerini ve toplumsal yaşamı “insan odaklı” bir bakış açısıyla değerlendirebilmelerini ve bu yönde davranış geliştirebilmelerini kolaylaştırma amacına hizmet etmektedir.

Hedef Grup

 • Lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrenciler ve bu okulların yurtlarında/pansiyonlarında kalan öğrenciler

Amaçlar

Öğretmenlerin;

 • ‘Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı’, ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’, ‘şiddetsiz iletişim’, ‘takım çalışması’, ‘sosyal sorumluluk’ ve ‘sosyal yaşam becerileri’ alanında kendi mesleki gelişimlerine katkı sağlamaları / farkındalık bilinci geliştirmeleri
 • Bu konularda öğrencilerde farkındalık bilincini geliştirmeye yönelik deneyimleme becerilerinin geliştirilmesi


Öğrencilerin;

 

 • ‘Toplumsal cinsiyet eşitsizliği /eşitliği’, ‘toplumsal cinsiyet ayrımcılığı’, ‘şiddetsiz iletişim’, ‘takım çalışması’, ‘istihdam’, ‘sosyal sorumluluk’ ve ‘sosyal yaşam becerileri’ni deneyimleyerek farkındalık bilinci / duyarlılık değerlerinin geliştirilmesi
 • Günlük yaşamlarında, toplumsal cinsiyet eşitliği, cinsiyete dayalı istihdam sorunu konularında sosyal duyarlılıklarının geliştirilmesi 

Faaliyetler

 • Öğretmen Eğitimleri
 • Öğretmenlerin öğrencileri ile okullarında çalışmaları
 • Öğrenci Seminerleri
 • Aile seminerleri
 • Sosyal Sorumluluk Projelerinin hazırlanması
 • Kapanış etkinliği

Kazanımlar

Gençlerin Kazanımları;

 • Kendilerini tanıyabilmeleri
 • İletişim becerilerinin artması
 • Önyargılarının fark etmeleri
 • Takım çalışması becerilerinin gelişmesi
 • Sosyal sorumluluk hazırlama ve uygulama becerilerinin gelişmesi

Öğretmenlerin Kazanımları;

 • Gençlerle iletişiminin güçlenmesi
 • Grup dinamikleri ve sınıf yönetimine dair bilgi ve becerilerini geliştirmeleri
 • Önyargılarının farkına varmaları
 • Sosyal sorumluluk projeleri oluşturabilmeleri

DİĞER ÇALIŞMALARIMIZ​