Skip to content

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Gençler Sahnede

Proje Tarihi2014

Proje Sahasıİstanbul

İşbirlikleriAvrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Başkanlığı, T.C. Avrupa Birliği Başkanlığı

PROJE ÖZETİ

Almanya, Azerbaycan, Belçika, Gürcistan, İtalya, Portekiz, Romanya, Slovakya ve Türkiye olmak üzere 9 farklı ülkeden, 12 farklı sivil toplum kuruluşundan, 21 temsilciyle İstanbul’da gerçekleştirildi.  ‘Gençlik çalışmaları yöntemleri, atölye çalışmaları, rol oyunları ve diğer non-formal eğitim teknikleri΄ ile toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları yapıldı.

Hedef Grup

 • Gençler, gençlik liderleri ve çalışanları

Amaçlar

 • Toplumsal cinsiyet eşitliği hakkında gençlerde bir farkındalık oluşturulması 
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğini algılamış ve bunu davranış haline dönüştürmüş gençlerin demokrasi ve insan hakları algısının da güçlenmesi
 • Gençlerin, toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılığa karşı birlikte hareket ederek kadınların, özellikle de genç kadınların toplumsal, siyasal ve ekonomik alanda eşit katılımını desteklemeleri
 • Gençlerin katılımcı, insan haklarını içselleştirmiş ve demokratik Avrupa vatandaşlığı için önemli bir unsur olmaları

Faaliyetler

 • 9 farklı ülkeden bir araya gelen, konusunda uzman 21 katılımcı eğitmen ile Genç Hayat Vakfı eğitim biriminin geliştirdiği toplumsal cinsiyet eşitliği konulu eğitim yöntemlerinin yaygın eğitim (non-formal) temelli uygulamalar yoluyla gençlerle paylaşılması
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunun proje katılımcılarına ‘Forum Tiyatrosu’ (Forum Theatre) yöntemi kullanılarak, yenilikçi bir uygulama aracılığıyla aktarılması
 • Eğitim sonunda Youth Pass Sertifikası almaya hak kazanan katılımcıların ülkelerine döndüklerinde toplumsal cinsiyet eşitliği konulu bir faaliyet veya proje uygulamasına yönelik yönlendirmeler
 • Katılımcıların eğitim kursunda edindikleri bilgi ve beceriyi ülkelerinde diğer gençlik örgütlerine veya gençlere aktarmaları

Kazanımlar

 • Toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı
 • Yenilikçi uygulamaların öğrenilmesi
 • Profesyonel birlikteliğin üretkenliği
 • Youth Pass Sertifikası alınması

DİĞER ÇALIŞMALARIMIZ​