Skip to content

Öğretmenler Veliler ile İletişimde Güçleniyor

Proje Tarihi2010-2011

Proje Sahasıİstanbul / Online

İşbirlikleriÖğretmen Akademisi Vakfı

PROJE ÖZETİ

Genç Hayat Vakfı, kuruluş amacı doğrultusunda bir taraftan öğretmeni desteklerken, bir taraftan da genç bireyin gelişimine katkı sağlamaktadır.

Hedef Grup

  • Öğretmenler

Amaçlar

  • ÖRAV΄ın hedef kitlesi olan öğretmenlere yönelik geliştirdiğimiz uzaktan öğrenme programında, öğretmenin veli ile olan ilişkisinde güçlendirilmesi
  • Öğretmenler veliler ile iletişimde güçlendikçe, hem öğretmenin hem de velinin genç bireyle iletişiminin daha yapıcı ve etkili olmasının sağlanması

Faaliyetler

  • ‘Sanal sınıf’ uygulamasında öğretmenler, uygulamayı yöneten eğitmenle etkileşim halinde soru sorarak, tartışarak ve grup çalışması yaparak kendilerini geliştirmektedirler. Projenin ‘kendi kendine öğrenme’  bölümünde öğretmenler, bilgisayar etkinlikleri, boşluk doldurma faaliyetleri ve görsel bazı sunumların da yer aldığı verileri bilimsel bilgi çerçevesinde harmanlayarak edinmektedirler. Bunların yanı sıra hedef kitle, programda kendisine sunulan makale, ödev ve projeler ile edindikleri bilgi ve beceriyi pekiştirmektedirler. Bu şekilde oluşturulan ‘uzaktan öğrenme’ yöntemi ile öğretmenler, internet üzerinden elektronik dersler aracılığıyla sanal bir akademide ileri düzeyde eğitim görmektedirler.

Kazanımlar

  • Öğretmenlerin ve velilerin sorun olarak gördüğü konular, temel iletişim becerileri, kişilik özellikleri ve iletişime etkisi, problem çözme becerileri, okulda krize müdahale, sistem teorisi, güçlendirme teorisi konularında bilinçlenme

DİĞER ÇALIŞMALARIMIZ​