Skip to content

Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması Projesi

Proje TarihiMayıs 2021 – devam ediyor (Ocak 2024)

Proje SahasıGöç alan iller: Eskişehir, Bursa, Manisa, İzmir Göç veren iller: Adıyaman, Mardin, Şanlıurfa, Diyarbakır

İşbirlikleriUluslararası İş Örgütü – International Labor Organization (ILO); Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Çalışma Genel Müdürlüğü

PROJE ÖZETİ

Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi projesi, mevsimlik tarımsal üretimde çocuk işçiliğini ortadan kaldırmak için mevsimlik gezici tarım işçisi (MGTİ) ailelerinin ve MGTİ aile bireylerinin çocuklarına destek olmayı amaçlamaktadır.

Hedef Grup

 • Mevsimlik tarımda çalışan ve çalışma riski olan çocuklar ve aileler

Amaçlar

Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi projesi, mevsimlik tarımsal üretimde çocuk işçiliğini ortadan kaldırmak için mevsimlik gezici tarım işçisi (MGTİ) ailelerinin ve MGTİ aile bireylerinin çocuklarına destek olmayı amaçlamaktadır. Çocuk işçiliği izleme sisteminin kurulmasının desteklenmesi, çocukların eğitim hizmetlerine yönlendirilmesi, ailelerin çocuk işçiliği konusunda bilinçlendirilmesi, MGTİ ailelerinin yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi bu amaca ulaşmak için uygulanacak başlıca faaliyetler arasındadır. Projenin en önemli uzun vadeli hedeflerinden biri, ilgili Bakanlıklar ve kamu kurumları tarafından yürütülen ve desteklenen Mevsimlik Tarım İşçisi Bilgi Sistemi’nin (e-METİP) geliştirilmesi ve Çocuk İşçiliği İzleme ve Takip Sistemi’nin kurulmasıdır. e-METİP sisteminin sahada etkin bir şekilde işletilmesi, SMAW ailelerinin kamu hizmetlerine erişimlerinin, çocukların okula devam ve performanslarının takip edilmesi ve ailelerin çalışma ve yaşam koşullarının ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Ancak yerel düzeyde, daha yüksek işlevsellik ile daha doğru sonuçlar almak için sistemin daha yüksek bir verimlilikle etkinleştirilmesi gerekir.

Bu nedenle mevsimlik tarımsal üretimde kalıcı ve sürdürülebilir izleme sistemlerinin kurulması büyük önem taşımaktadır. Bu projede Genç Hayat Vakfı’nın temel rollerinden biri, izlenebilir sistemlerin kurulmasına destek olmak ve devlet yetkililerine ve devlet kurumlarına kalıcı ve sürdürülebilir bir sistem bırakmaktır.

Faaliyetler

 • Mevsimlik Geçici Tarım İşçisi Ailelere Yönelik Hane Ziyaretleri ve Bilgilendirme Toplantıları
 • Yereldeki paydaşları proje hakkında bilgilendirmek ve ortak noktada hareket etmek üzerine tarım aracıları, muhtarlar, jandarma, belediyeler, üniversiteler, okullar gibi yerel paydaşlar ve kamu kurumları ile koordinasyon toplantıları düzenlemek
 • Mevsimlik Geçici Tarım İşçisi Aileler ile Tarım İş Aracılarına Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
 • Mevsimlik Geçici Tarım İşçisi Ailelere Yönelik İhtiyaç Analizi
 • Çocuk İzleme
 • Çocuklara Yönelik Hijyen ve İlk Yardım Eğitimleri
 • Çocuklara Yönelik Ders Destek Eğitimleri 
 • Ders Destek Eğitimleri kapsamında Çalışılacak Öğretmenleri Belirleme 
 • Çocuklara Ders Destek Eğitimleri kapsamında Beslenme kiti, Kırtasiye kiti ve Kıyafet kiti desteği 
 • Genel Aile Eğitimleri

DİĞER ÇALIŞMALARIMIZ​