Skip to content

Mahallenin Sesi

Proje Tarihi2016 - 2017

Proje Sahasıİstanbul (Küçükçekmece)

İşbirlikleriInternational Medical Corps, Küçükçekmece Belediyesi

PROJE ÖZETİ

Toplumda birlikte yaşam olgusunun inşa edilmesi ve kişiler arası önyargısız yaklaşımların benimsenmesi, mülteci ve yerel halktan çocukların kişisel gelişimlerinin desteklenmesi, iletişimde engel teşkil eden dil sorununa çözüm üretilmesi projenin temel hedefleri arasındadır.

Hedef Grup

  • Suriyeli ve Türkiyeli çocuklar, Suriyeli aileler, Suriyeli genç kadınlar

Amaçlar

  • Kişilerin birlikte yaşam olgusunu inşa etmeleri ve toplumda önyargısız yaklaşımların içselleştirilmesi
  • Mülteci ve yerel halktan çocukların, kişisel gelişimlerinin desteklenmesi, iletişimde engel teşkil eden dil sorunun önüne geçilmesi, birlikte yaşam kültürünün oluşturulması

Faaliyetler

  • İstişare toplantıları 
  • Eğitimler
  • Saha çalışmaları

Kazanımlar

  • Uyum
  •  Kaynaşma
  •  Etkin iletişim 
  •  Birlikte yaşam kültürünün oluşması

DİĞER ÇALIŞMALARIMIZ​