Skip to content

Liseli Gençler ve Akran Zorbalığı Raporu: İstanbul Örneği

Araştırma Özeti

Genç Hayat Vakfı, 11 lise türünden seçilen 50 lisedeki 9. sınıf öğrencisi 1714 genç, 173 öğretmen ve 42 okul yöneticisinin katılımıyla yaptığı Liseli Gençler ve Akran Zorbalığı araştırmasında toplumsal bir sorun olan şiddet konusunu liselerde ele aldı. Yapılan araştırmayla şiddetin, gençler arasındaki varlığı, sıklığı, türleri ve kendisini yeniden ve farklı türleriyle üretmesi incelendi. Şimdiye kadar çok az değinilen “gençler arasındaki şiddet” konusuna dair güncel veriler sunan bu araştırmayla konuya dair mevcut literatürle de kıyaslama yapılarak, eğitim sistemi ve gençler için sunduğu öneriler kapsamında çalışmaların devam ettirilmesi hedeflenmektedir.

DİĞER ÇALIŞMALARIMIZ​