Skip to content

Kodla Eşitle Değiştir!

Proje Tarihi2022 - Devam Ediyor

Proje Sahasıİstanbul

İşbirlikleriEMpower Vakfı, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

PROJE ÖZETİ

Genç Hayat Vakfı tarafından hayata geçirilen Kodla Eşitle Değiştir projesinde; öğrencilerin ücretsiz kodlama, elektronik, robotik eğitimleriyle teknik becerilerini geliştirmeyi ve aynı zamanda bu öğrencilerin temel yaşam becerilerine dair zihinlerinde farkındalık oluşturacak eğitimlerle sosyal becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Projenin ana hedefi; öğrencilerin teknolojik okuryazarlığının artırılması ve problem çözme, etkili iletişim, duygu düzenleme, öz farkındalık, empati, estetik düşünme gibi becerilerinin geliştirilmesini sağlayarak onları hayatlarının farklı alanlarında karşılaşabilecekleri durumlarda güçlendirmektir.

Detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edin. 

Hedef Grup

  • 13-17 yaş grubundaki öğrenciler

Amaçlar

  • Öğrencilerin kodlama, elektronik ve robotik eğitimleriyle teknik becerilerini gelişmesini sağlamak
  • Öğrencilerin temel yaşam becerilerine dair farkındalık oluşturacak eğitimlerle sosyal becerilerini geliştirmek
  • Öğrencilerin teknoloji okuryazarlığının artırılmasını ve problem çözme, etkili iletişim, empati ve estetik düşünme gibi becerilerinin gelişmesini sağlamak

Faaliyetler

A.    Teknoloji Atölyeleri

  1. Kodlama, Robotik ve Elektronik Atölyeleri
  2. Prototip geliştirme   

B. Sosyal Beceriler

  1. Etkili İletişim ve Takım Çalışması Atölyesi
  2. Estetik Yaklaşımın Temelleri Atölyesi
  3. Duygu Farkındalığı Atölyesi

C. Rol Model Buluşmaları

DİĞER ÇALIŞMALARIMIZ​