Skip to content

Herkesi Katalım

Proje Tarihi2021 - Devam Ediyor

Proje SahasıSakarya ili (Merkez ve ilçeler)

İşbirlikleri(Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu) GIZ, İlgili Kamu Kuruluşları

PROJE ÖZETİ

Sakarya’da kayıtlı yaklaşık 35 bin göçmenin yaşadığı sorunları tespit ederek, acil ihtiyaçların giderilmesine destek olmanın yanı sıra, Sakarya’da göçmen ve yerli toplumlar arasındaki uyumun güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda, bütüncül bir yaklaşımla çeşitli aktör ve paydaşlar sürece dahil edilecektir. 

Hedef Grup

 • Ana hedef grubundaki çocuklar ve kadınların yanı sıra, faaliyetlerin yapılarına göre veliler, eğitmenler ve yerel paydaşlar

Amaçlar

 • Çocukların eğitimde kalmasının sağlanması ve çocuk işçiliğiyle mücadele
 • Sakarya’da toplumsal uyumun güçlendirilmesi
 • Kadınların desteklenmesi
 • Uluslararası ve geçici koruma statüsündeki kişilerin desteklenmesi

Faaliyetler

 • Sosyal uyum çalışması kapsamında aktiviteler çeşitli gruplarla yürütülecektir. Sosyal uyum çalışmaları, yerli ve göçmen topluluklar arasındaki uyumu arttırırken, faaliyetin hedef grubundaki kitlelerin yaşadığı sorunlara da çözümler üretmeyi amaçlamaktadır.

 • Lise çağındaki çocuklar arasında, okul terk oranının arttığı görülmektedir. Bu durum, çocuk işçiliğinin yaygınlaşmasına yol açmaktadır. Bu nedenle, ortaokul ve lise çağındaki çocukların okulda kalmasını, onların yükseköğretime devam ederek, ileride daha nitelikli işlere ulaşmasını sağlayacak çeşitli proje faaliyetleri tasarlanmıştır.

 • Öğretmenlere yönelik kapasite geliştirme çalışmaları, ailelere ve öğretmenlere yönelik farkındalık artırma eğitimleri düzenlenecektir.

 • Çocuklara yönelik yapılandırılmış ve yapılandırılmamış sosyal uyum faaliyetleri yapılacak, bireysel becerileri geliştirilen çocuklar okula devam etmeye teşvik edilirken, bir taraftan da onların birbirleri arasındaki uyum güçlendirilecektir.

 • Kadınlar için düzenlenecek sosyal uyum faaliyetleri de sağlık gibi ortak sorunlara odaklanacak, kadınlar birlikte faydalanacakları atölyelerde becerilerini geliştirecek ve göçmen-yerli topluma mensup kadınlar arasında iletişimi güçlendirilecektir.

 • Sakarya’daki kamu kurumları, yerelde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve diğer ilgili paydaşları bir araya getirerek, ihtiyaçlar ve olası iş birliklerinin konuşulacağı bir toplantı düzenlenecektir. 

DİĞER ÇALIŞMALARIMIZ​