Skip to content

Eğitim Küçüğün, İş Büyüğün!

Proje Tarihi2017

Proje SahasıOrdu, Düzce, Sakarya, Şanlıurfa

İşbirlikleriAvrupa Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (IKG Pro desteği), Balsu, Milli Eğitim Bakanlığı, Düzce Üniversitesi, Karacadağ Kalkınma Ajansı

PROJE ÖZETİ

Mevsimlik tarım işçilerinin mevsimlik tarım işçiliği dışında da istihdam edilebilirliğinin artırılması ve yerleşik oldukları alanda iş gücüne katılım çalışmaların gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.

Hedef Grup

 • 6-17 yaş arası çalışma riski altında bulunan çocuklar, mevsimlik tarım işçiliği yapan ailesiyle göç etmek durumunda kalan çocuklar, mülteci çocuklar, beden eğitimi öğretmenleri, yerel yönetimler

Amaçlar

 • Mevsimlik tarımda çocuk işçiliği sorununa çözüm üretmek, mevsimlik gezici tarım işçisi ailelerin tarım alanlarındaki olumsuz yaşam koşullarını iyileştirmek, ailelerin yereldeki iş imkanlarına erişimini ve katılımını desteklemek, çocukların kişisel gelişimlerine ve eğitimlerine destek olmak.

Faaliyetler

 • Gönüllü eğitimleri 
 • Çocuklar için eğitici yaz okulu programları
 • Öğretmenler, dayıbaşıları ve bahçe sahipleri için eğitimler
 • Kadınları güçlendirici eğitimler
 • Mahalle çalışmaları 
 • Yerel yönetimlerle görüşmeler ve deneyim paylaşımı toplantıları

Kazanımlar

 • Çocukların eğitime kazandırılması bilinci
 • Kişisel gelişim
 • Yaşam koşullarının iyileştirilmesi
 • Yeni iş alanları hakkında bilinçlendirme

DİĞER ÇALIŞMALARIMIZ​