Skip to content

Doğru İletişim

Proje Tarihi2008 - 2011

Proje Sahasıİstanbul

İşbirlikleriMilli Eğitim Bakanlığı

PROJE ÖZETİ

Gençlerin kendini ifade etme, birey olarak kabul edilme ve desteklenme ihtiyaçlarının bilinciyle ve farklılıkları algılayarak farklılıklarla bir arada yaşama becerilerini artırmaya yöneliktir.

Hedef Grup

  • 11-18 yaş grubu gençler ve ebeveynleri

Amaçlar

  • Çocukların ve gençlerin birlikte yaşam kültürünü içselleştirmelerinin sağlanması
  • Aileden başlayarak toplumda sağlıklı ilişkilerin oluşturulması
  • Ebeveynlere, çocuklarını bilinçli destekleyebilmeleri için bilgi ve beceri kazandırılması

Faaliyetler

  • Yerel yönetimler ve inisiyatiflerle yapılan işbirliği ile bölgedeki ilköğretim okulları ve liselerde seminer ve oryantasyon programları uygulanması
  • Gençlere ve ailelere yönelik eğitim kitapçığının basılması
  • Aktif katılım teknikleri ile etkileşime dayalı temel bilgi aktarımlarının yapılması

Kazanımlar

  • Farklılıklarla yaşama becerisi
  • Kendini doğru bir biçimde ifade etme
  • Kendileriyle ve çevreleriyle yaşadıkları çatışmanın azalması

DİĞER ÇALIŞMALARIMIZ​