Skip to content

Çocukların Ev İçinde Yaşadıkları Şiddet Araştırması

Araştırma Özeti

Bu araştırma Genç Hayat Vakfı koordinasyonunda, Uluslararası Çocuk Merkezi Derneği ve Geleceğimizin Çocukları Vakfı ortaklığında ve Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından ortaklaşa finanse edilen Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi programı kapsamında yürütülen Çocuğa Karşı Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Projesi’nin bir faaliyetidir.
Çocukların ev içinde yaşadıkları şiddeti incelemek ve çocukların şiddetin önlenmesine yönelik önerilerini almak amacıyla yapılan araştırma kapsamında,

İstanbul Milli Eğitim İl Müdürlüğünden alınan onay doğrultusunda İstanbul’daki ilköğretim okullarının 6., 7. ve 8. sınıflarında öğrenim gören 440 çocuğa ulaşılmıştır.
Araştırma, çocuğa karşı ev içi şiddetin bazı boyutlarını ele alan betimsel bir çalışmadır. Odaklandığı boyutlar çocukların ev içinde şiddete tanık olma durumu ile çocukların fiziksel ve duygusal şiddet yaşantıları, ev içinde diğer çocuklar tarafından gördükleri şiddet deneyimleri ve ihmal edilme yaşantılarıdır. Araştırma kapsamında ayrıca çocukların çocuğa karşı şiddetin önlenmesine yönelik önerileri ve kendileriyle yapılan görüşme konusundaki görüşleri sorulmuştur.

Araştırma Ekibi

 • Koordinatör: Serra Cankur
 • Araştırma Danışmanı ve Raporlama
  Emrah Kırımsoy, Sosyal hizmet uzmanı- Bilim uzmanı
 • İstatistiksel Çözümleme ve Danışmanı
  Yrd. Doç. Güçlü Şekercioğlu
 • Görüşme teknikleri eğitmeni ve süpervizyon:
  Hivren Özkol, Uzman Psikolog
 • Görüşmeciler:
  Ezgi Yıldırım, PDR
  Nazlı Erdoğan, Psikolog
  Cengiz Sav, Psikolog
  Kerem Dülger’, Psikolog
 • Veri Girişi: Merve Tekeoğlu

Çıktılar

Veriler doğrultusunda çocuğa karşı ev içi ortam özelinde olmak üzere diğer tüm ortamlarda gerçekleşen şiddetin ağır, telafi edilemez ve olumsuz sonuçları göz önünde tutularak, çocuğa karşı her türlü şiddetin önlenmesine yönelik zaman kaybetmeden harekete geçilmesi gerekmektedir.

DİĞER ÇALIŞMALARIMIZ​