Skip to content

Çocuk İşçiliği için Son Durak: Eskişehir!

Proje Tarihi2019 - 2021

Proje SahasıEskişehir

İşbirlikleri(Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu) GIZ, Eskişehir Valiliği

PROJE ÖZETİ

Mevsimlik gezici tarım işçiliğinin yaygın olduğu Eskişehir’de işçilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi, tarım iş aracıları için, çocuk işçiliğinin önlenmesi eğitimlerinin düzenlenmesi projenin ana hedeflerindendir.

Hedef Grup

 • Eskişehir ilinde çalışan mevsimlik tarım işçisi aileler, çocuklar

Amaçlar

 • Eskişehir, Alpu bölgesi ve civarında çocuk işçiliği ile mücadele konusunda farkındalık oluşturmak, bu bölgede mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan ailelerin iş ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik destek sağlamak, ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili kamu ve sivil toplum hizmetlerine erişimini sağlayacak yönlendirmelerde bulunmak ve çocuk işçiliği riski bulunan çocukların okula devam durumlarını takip etmek projenin temel hedefleridir.

Faaliyetler

 • Yerel Yönetim Toplantısı
 • Tarım İş Aracılarına Yönelik Bilgilendirme Toplantısı
 • Mevsimlik Geçici Tarım İşçisi Ailelere Yönelik Bilgilendirme Toplantısı
 • Mevsimlik Geçici Tarım İşçisi Aileler ile Tarım İş Aracılarına Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
 • Mevsimlik Geçici Tarım İşçisi Kadınlara Yönelik Hijyen ve İlk Yardım Eğitimleri
 • Mevsimlik Geçici Tarım İşçisi Ailelere Yönelik İhtiyaç Analizi, Yönlendirme ve Vaka Yönetimi Çalışmaları
 • Çocuk İzleme
 • Çocuklara Yönelik Gezici Etkinlik Aracı
 • Konferans Organizasyonu

DİĞER ÇALIŞMALARIMIZ​