Skip to content

Ay Yıldızın Yıldız Çocukları

15 Temmuz 2016 tarihinde Türk halkının sivil ve silahsız olarak kahramanca engellediği darbe girişimi sonrası, Genç Hayat Vakfı olarak 15 Temmuz Şehit Çocukları: Ay Yıldızın Yıldız Çocukları projemizi oluşturduk. Projemizle, şehitlerimizin aileleri ve çocuklarına dost eli uzatabilmek, hayatlarının bundan sonraki sürecinde yalnız olmadıklarını, Türk milleti olarak onlarla birlikte ve beraber güçlü olduğumuzu anlatıp hissettirebilmeyi hedefledik. Projemizde, şehitlerimizin canlarını vererek vatana sahip çıktığı gibi, toplumun da şehitlerimizin çocuklarına sahip çıkmasının milli bir görev olduğu bilinciyle hareket ettik.

Ay Yıldızın Yıldız Çocukları projesi, 15 Temmuz günü olumsuz yaşam deneyimlerine ve travmaya maruz kalmış, aile fertlerinde kayıp yaşamış çocuk ve gençlerin ihtiyaçlarına yönelik psiko-sosyal destek sağlayarak, hayata bağlanmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Projenin Hedefleri

Ailelere Yönelik Çalışmaların Yapılması

Şehit ailelerinin iyileştirici destek ve eğitim programları yardımıyla, kendileri ve çocukları için geleceğe güvenle bakacak duruma gelmesi

Çocuklara Mentorluk ve Hayat Koçluğu

Şehit çocuklarının, psiko-sosyal destek ile güçlendirilip yeniden hayata bağlanması

Aile ile Birlikte Çocuğun Yönlendirilmesi

Şehit çocuklarının yeteneklerinin keşfedilerek, hayalleri ve başarabilecekleri doğrultusunda uzmanlarca motive edilmesi

Destek Programı

 • Teşhis

  Çocuk psikolojisi, ergoterapi ve yetenek keşfi alanlarında uzman danışman kadrosu tarafından sosyodemografik bilgilerin toplanması

 • Rehabilitasyon

  Çocuk ve gençlerin teşhis kısmında uygulanan ölçek değerlendirmeleri ve vaka analizlerinin sonuçlarına göre psikolojik destek almaları için yönlendirilmeleri

 • Yeteneklere Göre Yönlendirme

  Uzmanlarca çocuk ve gençlerin yeteneklerini keşfetmek üzere değerlendirme yöntemlerinin uygulanması

 • Akademik Destek

  Yaşanan travmatik olay ve kayıplardan sonra eğitim hayatlarının sekteye uğramaması için, çocuk ve gençlerin okula karşı direnç oluşturmasının önüne geçmek

Yaş Gruplarına Göre Yaklaşımlar

Atölye ve etkinliklerin, projede yer alacak çocuk ve gençlerin yaş aralıkları göz önünde bulundurularak gelişim dönemi özelliklerine ve becerilerine uygun ve gösterdikleri becerilerin gelişimlerini destekleyecek şekilde olması hedeflenmiştir.

Ayrıca toplumsal hayata katılım noktasında donanımlı hale gelinmesini sağlayacak şekilde izlenecek basamaklar ve çeşitlendirilecek etkinlikler olarak planlanmıştır.

Okul Öncesi Çağındaki Çocuklar için Planlanan Etkinlikler (0-5 yaş)

 • Eğitici-Öğretici Kitap/Video Paylaşımı
 • Eğitici-Öğretici-İnovatif Oyun/Oyuncak Paylaşımı
 • Aile ile Birlikte Kaliteli Zaman Geçirme
 • Günübirlik Geziler & Aile – Çocuk Kampı
İlkokul Çağındaki Çocuklar için Planlanan Etkinlikler (5-9 yaş)

 • Drama ile Kendini Tanıma
 • Online İngilizce Dil Desteği
 • Keşfetme – Tasarlama – İnovasyon ve Teknoloji Etkinlikleri
Ortaokul Çağındaki Çocuklar için Planlanan Etkinlikler (9-13 yaş)

 • Online İngilizce Dil Desteği
 • Keşfetme – Tasarlama – İnovasyon ve Teknoloji Etkinlikleri
 • Günübirlik Geziler
 • Kültür Avı
 • Yetenek Kampı
Lise Çağındaki Gençler için Planlanan Etkinlikler (13-17 yaş)

 • Online İngilizce Dil Desteği
 • İngilizce Dil Yaz Okulu
 • Kültür Avı
 • Gençlik Kampı
 • Yazarlık Eğitimi
 • Gönüllülük Eğitimi
 • Kariyer Günleri
Üniversiteye Hazırlanan ve Üniversitedeki Gençler için Planlanan Etkinlikler (17-23 yaş)

 • Online İngilizce Dil Desteği
 • Yazarlık Eğitimi
 • Gençlik Kampı
 • Gönüllülük Eğitimi
 • Proje Bazlı Yurt Dışı Gezileri
 • Mentor  ve Rol Model Buluşmaları

Projenin Planlanan Gelişimi

1. Yıl - Model Uygulama

 • 15 Temmuz Şehit Çocukları – 250 Çocuk
 • İstanbul – Ankara
 • Teşhis ve Rehabilitasyon

2. Yıl - Yaygınlaştırma

 • 15 Temmuz Şehit ve Gazi Çocukları
 • İstanbul – Ankara
 • Yeteneklerine Göre Yönlendirme ve Akademik Destek

3. Yıl ve Sonrası - Sürdürülebilirlik

 • Tüm Şehit ve Gazi Çocukları
 • Tüm Türkiye
 • İzleme – Değerlendirme