Skip to content

2023 GenU Genç Liderler Konseyi

Proje Tarihi2023 - Devam Ediyor

Proje Sahasıİstanbul

İşbirlikleriUNICEF

PROJE ÖZETİ

Generation Unlimited Türkiye programı kapsamında faaliyet gösterecek olan Genç Liderler Konseyi gençlerin aktif olarak katkıda bulunabilecekleri ve kendilerini ilgilendiren her soruna çözüm üretebilecekleri etkinlikler düzenlenecektir.

Projenin ilk aşamasında GenU Genç Liderler Konseyi (YLC) olarak 14 lider gencin katılımıyla oluşturulacak konseyde çalışmalar yapılarak İdeathon, fikir geliştirme ve proje etkinliği düzenlenecektir. Gençleri eğitim, girişimcilik, istihdam edilebilirlik ve genç katılım konularında yenilikçi çözüm önerileri geliştirmeleri için bir araya getirmeyi amaçlıyoruz.

Bireyler bu projeye katılarak kendi topluluklarında ve ötesinde değişimin temsilcisi olmak için gerekli bilgi, beceri ve deneyimi kazanacaklardır. Gençlere çevrelerindeki dünya üzerinde anlamlı bir etki yaratmaları ve kendi yaş gruplarının da anlamlı katılımına öncülük etmeleri için ihtiyaç duydukları araçları sağlayarak bir fırsatlar dünyasının kilidini açma potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz.

Hedef Grup

  • 15-24 yaş grubu gençler

Amaçlar

  • Gençlerin ekip çalışması, problem çözme, eleştirel düşünme, iletişim ve yaratıcılık dahil olmak üzere bir dizi değerli beceriyi edinmesi
  • Pozitif değişim yaratmak için ortak bir tutkuyu paylaşan farklı geçmişlere sahip gençlerin birbirlerinin deneyimlerinden öğrenmesi ve gelecekteki işbirliklerine yol açabilecek kalıcı bağlantılar kurma fırsatı sağlamak
  • Türkiye genelinde; güncel konularda ve kendilerini ilgilendiren her alanda, kendi tercihlerine göre farkındalık yaratıp yaygınlaştırma fırsatı sunmak
  • Gençlere kendilerinin ötesinde düşünmeleri ve anlamlı bir değişimi etkilemek için sahip oldukları gücün farkına varmaları için ilham sağlamak

Faaliyetler

A.    Genç Liderler Konseyi

  1. Kapasite Geliştirme Eğitimleri 

B.  İdeathon

  1. Kapasite Geliştirme Eğitimleri

DİĞER ÇALIŞMALARIMIZ​