Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Gençler Sahnede

Almanya, Azerbaycan, Belçika, Gürcistan, İtalya, Portekiz, Romanya, Slovakya ve Türkiye olmak üzere 9 farklı ülkeden, 12 farklı sivil toplum kuruluşundan, 21 temsilciyle İstanbul’da gerçekleştirildi. ‘Gençlik çalışmaları yöntemleri, atölye çalışmaları, rol oyunları ve diğer non-formal eğitim teknikleri΄ ile toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları yapıldı.

Okumaya devam et

Yurttan Sesler

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Merkezi Finans ve İhale Birimi΄nin açmış olduğu, sivil toplum örgütleri arasında diyaloğun geliştirilmesi hibe programı tarafından desteklenen, Geleceğimizin Çocukları Vakfı ortaklığında ve Uluslararası Çocuk Merkezi iştirakinde gerçekleştirilen bir projedir.

Okumaya devam et

Çocukların Ev İçinde Yaşadığı Şiddet Araştırması

Çocukların ev içinde yaşadıkları şiddeti incelemek ve çocukların şiddetin önlenmesine yönelik önerilerini almak amacıyla yapılan araştırma kapsamında, İstanbul Milli Eğitim İl Müdürlüğünden alınan onay doğrultusunda İstanbul’daki ilköğretim okullarının 6., 7. ve 8. sınıflarında öğrenim gören 440 çocuğa ulaşılmıştır.

Okumaya devam et

Çocuğa Karşı Aile İçi Şiddetin Önlenmesi

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Merkezi Finans ve İhale Birimi΄nin açmış olduğu, sivil toplum örgütleri arasında diyaloğun geliştirilmesi hibe programı tarafından desteklenen, Geleceğimizin Çocukları Vakfı ortaklığında ve Uluslararası Çocuk Merkezi iştirakinde gerçekleştirilen bir projedir.

Okumaya devam et

İstanbul Liseli Profili Araştırması

İstanbul Liseli Profili 2011 araştırması, İstanbul΄da yaşayan ve öğrenim gören liseli gençlerin kim oldukları, düşünceleri, davranışları, çevreleriyle ilişkileri, sorunları ve ihtiyaçları bağlamında ele alan bir profil çalışmasıdır.

Okumaya devam et

Gençler İş Başında: Eşitlik İçeride, Şiddet Dışarıda

Genç Hayat Vakfı, 2011 yılında liseli gençler üzerinde yaptığı araştırmada, gençlerin yüzde 56’sının şiddeti olağan bir davranış olarak tanımladığını tespit etmiştir. Bu algıyı değiştirmek için oluşturduğumuz ‘Gençler İşbaşında: Eşitlik İçeride, Şiddet Dışarıda’ projesiyle 4200 liselinin toplumsal cinsiyet eşitliği ve barış dili konusunda önyargıları kırıldı, duyarlılıkları arttı.

Okumaya devam et

Sokağımdan Tarih Yazıyorum

Ortaöğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin İstanbul΄un dünya ve Avrupa kültürü ve tarihi ile bağlantılarını beraber araştırmaları ve keşfetmeleri için hazırlanmış bir sözlü tarih ve kent kültürü, tarihi araştırmaları projesidir.

Okumaya devam et

Hizmet Aktivite Yardımlaşma

Milli Eğitim Bakanlığı ile Genç Hayat Vakfı arasında imzalanan Sosyal Etkinlikleri Destek Projesi protokolü kapsamında 2009 yılından itibaren uygulanan Hizmet+Aktivite+Yardımlaşma (HAY), gençlerin sosyal sorumluluk bilincini geliştirmeleri ve bunu bir davranış tarzına dönüştürmeleri için eğitim sisteminin güçlendirilmesine yönelik bir projedir.

Okumaya devam et

Doğru İletişim

Gençlerin kendini ifade etme, birey olarak kabul edilme ve desteklenme ihtiyaçlarının bilinciyle ve farklılıkları algılayarak farklılıklarla bir arada yaşama becerilerini artırmaya yöneliktir.

Okumaya devam et