Hayallerimi Sporla Keşfediyorum

Proje kapsamında; gelir düzeyi düşük ailelerin çalışma riski altında bulunan çocukların, gezici mevsimlik tarım işleri yapan aileleriyle göç etmek durumunda kalan çocukların, ülkelerinde yaşanan savaş nedeniyle Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan mülteci ailelerin çocuklarının fiziksel, bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimlerinin desteklenerek sosyal hayata katılımlarının artırılması hedeflenmiştir.

Okumaya devam et

Gençlerle Seyr-i Urfa

Şanlıurfa’da turizm alanındaki istihdam alanlarının tespit edilerek, okul sistemi dışında kalmış veya bir meslek edinememiş gençlerin istihdam edilmesi ve genç işsizliğin önlenmesi amaçlanmıştır.

Okumaya devam et

Eğitim Küçüğün, İş Büyüğün!

Mevsimlik tarım işçilerinin mevsimlik tarım işçiliği dışında da istihdam edilebilirliğinin artırılması ve yerleşik oldukları alanda iş gücüne katılım çalışmaların gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.

Okumaya devam et

Çocuk İşçiliğini Önleme Projesi

Çocuk İşçiliğini Önleme Projesi, mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin önlenmesi hedefiyle, yerelde var olan imkanların değerlendirilmesi ve yönetimlerin yetkilerinin tanımlanması gibi adımların atılması ile ortak çalışma prensipleri geliştirmeye yönelik olarak hayata geçirilmiştir.

Okumaya devam et

Mahallenin Sesi

Toplumda birlikte yaşam olgusunun inşa edilmesi ve kişiler arası önyargısız yaklaşımların benimsenmesi, mülteci ve yerel halktan çocukların kişisel gelişimlerinin desteklenmesi, iletişimde engel teşkil eden dil sorununa çözüm üretilmesi projenin temel hedefleri arasındadır.

Okumaya devam et

Sessiz ve Görünmeyen Gençler Araştırması

Genç Hayat Vakfı, Türkiye’de öğrenim ve çalışma hayatına katılamayan 15-24 yaş grubu gençlerin okuyamama ve çalışamama nedenlerini açığa çıkarmak ve ortaya çıkarılan sonuçlardan yola çıkarak gençlerin hayata katılımını sağlamaya yönelik çözüm önerileri sunmak amacıyla Sessiz ve Görünmeyen Gençler Araştırması’nı tasarlamıştır.

Okumaya devam et

Ay Yıldızın Yıldız Çocukları

15 Temmuz 2016 tarihinde Türk halkının sivil ve silahsız olarak kahramanca engellediği darbe girişimi sonrası, Genç Hayat Vakfı olarak 15 Temmuz Şehit Çocukları: Ay Yıldızın Yıldız Çocukları projemizi oluşturduk.

Okumaya devam et

Kod Kampı

Kod Kampı, gençlerin işsizlik sorunu ile mücadele etme yöntemi olarak bilgi ve iletişim teknolojilerini içselleştirmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Okumaya devam et