2023 GenU Genç Liderler Konseyi

Generation Unlimited Türkiye programı kapsamında faaliyet gösterecek olan Genç Liderler Konseyi gençlerin aktif olarak katkıda bulunabilecekleri ve kendilerini ilgilendiren her soruna çözüm üretebilecekleri etkinlikler düzenlenecektir.

Okumaya devam et

Kodla Eşitle Değiştir

Genç Hayat Vakfı tarafından hayata geçirilen Kodla Eşitle Değiştir projesinde; öğrencilerin ücretsiz kodlama, elektronik, robotik eğitimleriyle teknik becerilerini geliştirmeyi ve aynı zamanda bu öğrencilerin temel yaşam becerilerine dair zihinlerinde farkındalık oluşturacak eğitimlerle sosyal becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Projenin ana hedefi; öğrencilerin teknolojik okuryazarlığının artırılması ve problem çözme, etkili iletişim, duygu düzenleme, öz farkındalık, empati, estetik düşünme gibi becerilerinin geliştirilmesini sağlayarak onları hayatlarının farklı alanlarında karşılaşabilecekleri durumlarda güçlendirmektir.

Okumaya devam et

Fındık Bahane 2021

Proje fındık hasadında çalışan mevsimlik gezici/geçici tarım işçisi ailelerin çocuklarının ve yerel çocukların, çocuk işçi olma riskini ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.

Okumaya devam et

Herkesi Katalım

Bu proje ile, Sakarya’da kayıtlı yaklaşık 35 bin göçmenin yaşadığı sorunları tespit ederek, acil ihtiyaçların giderilmesine destek olmanın yanı sıra, Sakarya’da göçmen ve yerli toplumlar arasındaki uyumun güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda, bütüncül bir yaklaşımla çeşitli aktör ve paydaşlar sürece dahil edilecektir.

Okumaya devam et

Burs Projesi

Genç Hayat Vakfı Eğitim Bursu, bir eğitim ve öğretim döneminde Eylül ayından başlayarak Mayıs ayı sonuna kadar 9 (dokuz) ay süreyle başvuru koşullarını karşılayan, Genç Hayat Vakfı tarafından başvurusu kabul edilen ve Vakıf Burs Komisyonu tarafından değerlendirmesi olumlu sonuçlanan, yurt içinde ortaokul ve lise de okuyan öğrencilere verilen burstur.

Okumaya devam et

Eşittir Kod

Türkiye’de, mezun olanların %15’i ve bilişim uzmanı olarak çalışanların sadece %9.9’u kadın olduğu bilgisayar mühendisliği bölümlerinde ve bilişim sektöründe cinsiyet eşitliğini sağlamak. Araştırmalar, bilişim sektöründe çalışan kadınların çoğunun ortaokulda bilgisayar dersi alan kadınlardan oluştuğunu gösterir.

Okumaya devam et