Skip to content

Genç Hayat Vakfı gerçekleştireceği PSS çalışmalarında çalıştırmak üzere 01.04.2024 tarihine kadar görev alacak MHPSS Uzmanı arıyor.

Genel Sorumluluklar

 • Sahada görev alan personele psikososyal destek, birey ve grup psikolojik danışmanlık alanlarında eğitimleri vererek risk altındaki çocukların tespitini güçlendirmek,
 • Çalışılan illerdeki koordinasyon toplantılarını takip etmek, kurum adına düzenli katılım sağlamak,
 • Sahada çalışan psikolog ve psikososyal destek çalışanlarının eğitim ve kapasite ihtiyaçlarını düzenli olarak takip etmek, ihtiyaç duyulan eğitimleri tasarlamak ya da organize etmek, 
 • Yapılandırılmış psikososyal destek modülleri geliştirmek, geliştirilmesine katkıda bulunmak,
 • Proje ilerleme raporlarının hazırlanmasını sağlamak,
 • Proje Koordinatörü’nün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.  
 • Sahada çocuklara sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi için yerel otoriteler ve STK’ların katılımıyla bir iletişim ağı oluşturmak,
 • Sahada kullanılmak üzere formlar, rehberler, standart uygulama prosedürleri gibi dokümanları hazırlamak,
 • Ruh sağlığı ve psikososyal destek çalışmaları kapsamında projelerin hedef ve çıktılarını takip etmek ve buna göre çalışmaları düzenli olarak değerlendirmek

Aranan Özellikler

 • Psikoloji veya PDR mezunu,
 • Klinik psikoloji, travma vb alanlarda yüksek lisans yapmış olmak
 • En az 2 yıllık alan deneyimi olan,
 • Çocuklarla ve/veya yetişkinlerle doğrudan bireysel ya da grup çalışması deneyimine sahip,
 • Ekip yönetimi ve raporlama konusunda deneyimli,
 • MS Office programlarına hâkim,
 • Planlama ve iş takibi konusunda başarılı,
 • Güçlü iletişim becerisi olan ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen,
 • Travma, kayıp, yas, savunmasız insan grupları bağlamında çocuklarla ve/veya ailelerle çalışma deneyimine sahip olmak,
 • Geçici/uluslararası koruma altındaki bireylerle çalışma deneyimi olan
 • İstanbul’da yaşayan ya da yaşayabilecek olan

Başvuru Süreci

İlgilenen adaylar özgeçmiş ve motivasyon mektuplarını aşağıdaki linkten gönderebilirler.