Skip to content

Genç Hayat Vakfı, İstanbul merkez ofisinde Haziran 2024‘e kadar görev alacak İzleme, Değerlendirme, Hesap Verilebilirlik ve Öğrenme (MEAL) Sorumlusunu arıyor.


Genel Sorumluluklar:
 •  Projelerin mantıksal çerçevelerini ve izleme değerlendirme planlarını hazırlamak,
 • Veri toplama, veri analizi ve veri görselleştirme için uygun MEAL araçlarını (anketler, formlar, veri tabanı, veri analiz yazılımı, çevrimiçi veri toplama platformları, gösterge takip sistemleri, gösterge panoları vb.) geliştirmek ve kullanmak için proje ekiplerine destek vermek,
 • Veri girişi, veri kontrolü, veri analizi çalışmalarını yürütmek ve proje izleme ve değerlendirme raporlarını oluşturmak, düzenli aralıklarla raporlama yapmak (günlük, haftalık, aylık) projelerin göstergelerininin düzenli takibini yapmak,
 • MEAL süreçleri ile ilgili kurum personeline aktarım yapmak,
 • Veri toplama, saklama, raporlama süreçlerinin KVKK’ya uygun bir şekilde yönetildiğinden emin olmak,
 • Öğrenme, şikayet ve geri bildirim süreçlerinde aktif olarak sorumluluk almak,
 • Pozisyonun gerektirebileceği diğer sorumlulukları yerine getirmek (literatür taraması, araştırma önerisi hazırlama vb.),
 • Proje izleme, değerlendirme ve raporlama gerekliliklerinin yanı sıra birimin işleyişinde gerekli olan kurum adına yürütülecek faaliyetlere katkı sunmak,
 • Proje izleme ve değerlendirme süreçleri gerekliliklerinin yanı sıra birimin işleyişinde gerekli olan kurum adına yürütülecek faaliyetlere katkı sunmak,
Aranan Özellikler:
 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (istatistik, matematik, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, eğitim bilimleri, vb.),
 • MS Office (ileri düzey excel) , veri görselleştirme, veri analizi araçlarına hakim (Power BI, Pivot Charts, Tableau vb.),
 • Nitel ve nicel araştırma yöntemleri ve veri toplama araçlarını bilen,
 • İleri düzeyde Türkçe-İngilizce bilen,
 • İleri düzey istatistik bilgisi olan,
 • Tercihen izleme değerlendirme, bilgi yönetimi alanlarında deneyim sahibi,
 • Öğrenme isteği ve problem çözme becerisi yüksek,
 • Seyahat engeli olmayan,
 • Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen,
 • İstanbul’da ikamet eden ya da edebilecek,

İlgilenen adaylar İngilizce özgeçmiş ve motivasyon mektuplarını aşağıdaki linkten gönderebilirler.