YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Beyza ZAPSU, Başkan
Hasan Kerim PAKER, Başkan Yardımcısı
Ayşe ZAPSU TAVİLOĞLU
Yusuf ULUTAŞ
Esra GEREDELİ
Ferah Hatice BALLUFF
Muzaffer TAVİLOĞLU
Tangül SINAV

DENETİM KURULU ÜYELERİ

Hasan Cuneyd ZAPSU
Altuğ ERKURT

MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYELERİ

Geylan Abdülaziz ZAPSU
Hasan Cuneyd ZAPSU
Beyza ZAPSU
Ahmet Bilge ANBARLILAR
Cavidan Gülşen KARANİS EKŞİOĞLU
Ekrem EKŞİOĞLU
Gaye Hande ZAPSU WATT
Ayşe ZAPSU TAVİLOĞLU
Fatih TİRYAKİOĞLU
Elif ZAPSU
Kerim Pertev ZAPSU

Kurucumuz Nihat Böytüzün’ü (1930 – 2017) rahmetle anıyoruz.