Gençlerle Seyr-i Urfa

Tarih: 2017 – 2018

Proje Sahası: Şanlıurfa / Merkez ilçeler (Haliliye, Karaköprü, Eyyübiye)

Proje Hakkında:

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Gençlik Projeleri Destek Programı ile hayata geçirilen proje kapsamında, Şanlıurfa’da turizm alanındaki istihdam alanlarının tespit edilerek, okul sistemi dışında kalmış veya bir meslek edinememiş gençlerin istihdamına yönelik becerilerinin geliştirilmesi, gençler ile yerel istihdam olanakları arasında bağ kurulması sağlanarak gençlerin istihdama katılımının sağlanması ve genç işsizliğinin önlenmesi hedeflenmiştir.

Projenin Amaçları
 • Gençlere, sosyo-ekonomik uyumu ve genç istihdamını güçlendirmeye yönelik mesleki eğitimler verilmesi
 • Gençlere istihdama katılımlarına yardımcı olacak destek mekanizmasının sunulması
 • Ortaöğretime devam eden gençlerin özellikle bölge istihdamına yönelik meslek alanlarındaki bilgilerinin arttırılarak eğitim sonrası istihdama geçişlerinin kolaylaştırılması
 • Yerel istihdam ve kalkınma birimleri ile gençlerin istihdama katılımlarını sağlayacak/kolaylaştıracak yöntemler geliştirilmesi
Hedef Grup

15-29 yaş arası, okul sistemi dışında kalmış ve meslek edinememiş gençler, yerel yönetimler, GAP İdaresi, İŞKUR, halk eğitim merkezleri, ticaret ve sanayi odaları, meslek birlikleri

Proje Faaliyetleri
 • Turizm sektörü altyapı haritalandırması
 • Mahalle Çalışması ile okul sistemi dışında kalmış veya bir meslek edinememiş gençlerin tespit edilmesi
 • Hedef gruba yönelik eğitim içeriklerinin hazırlanması
 • Gençlik Oryantasyonu
 • Turizm Oryantasyonu
 • Mesleki Beceri Kursu
 • İşe Giriş Oryantasyonu
 • Şehrengiz Gezileri
 • Kapanış Etkinliği
 • İş Panayırı
 • Rol Model Buluşmaları
 • Mesleki Yaşayan Kütüphane etkinlikleri