Eşittir Kod

Proje Sahası: Kadıköy, Eyüp, Kağıthane, Şişli, Küçükçekmece

Proje tarihi: Eylül 2018 – Eylül 2019

Proje Hakkında:

EMpower Vakfı desteğiyle, Genç Hayat Vakfı ve Kodluyoruz Derneği ortaklığında hayata geçirilen Eşittir Kod; teknolojiye erişimi kısıtlı öğrencilerde temel kodlama ve robotik eğitimleriyle toplumsal cinsiyet bilincini oluşturmayı amaçlıyor.

Proje Hedefleri

Hedeflerimiz

 • Cinsiyet eşitliği konusunda katılımcıların farkındalıklarını yükseltmek ve önyargıları ortadan kaldırmak
 • Öğrencilerde meslek seçimlerinin cinsiyet temelli değil, beceri ve istek temelli yapılması gerektiği kavrayışını oluşturmak
 • Aile ve öğretmenlere, cinsiyet temelli önyargıdan bağımsız olarak öğrencileri yönlendirmenin yollarını ve önemini aktarmak
 • Teknolojiye erişimi kısıtlı öğrencilerin ücretsiz ve nitelikli STEM eğitimi almasını sağlamak
 • Kız öğrencileri teknoloji eğitimiyle güçlendirmek
 • Kız öğrencilerin bilişim alanında kendilerine güvenlerini arttırmak
 • Kız öğrencileri doğru rol modellerle bir araya getirmek
 • Bilişim sektörüne nitelikli çalışanlar kazandırmak
 • Uzun vadede, teknoloji ve bilişim alanından mezun kız öğrenci sayısını ve bu alanda çalışan kadın sayısını arttırmak
 • Çalışanların cinsiyet temelli değil, nitelik temelli değerlendirileceği bir çalışma ortamı yaratmak
Hedef Grup

Devlet okullarında okuyan, 12-16 yaş grubundaki kız ve erkek öğrenciler

Proje Faaliyetleri

Neden Yapıyoruz?

 

Türkiye’de bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olanların %15’i ve  bilişim uzmanı olarak çalışanların sadece %9.9’u kadın. Teknoloji ile ilgili sektörlerde çarpıcı istatistiklerle öne çıkan cinsiyet eşitsizliği aslında ortaokul ve lise döneminde kendini göstermeye başlıyor. Kız öğrencilerin büyük çoğunluğu STEM ile ilgili alanlara karşı mesafeli dururken bunun en büyük sebebi toplumsal cinsiyet rollerinin getirdiği önyargılar. Araştırmalara göre bilgisayar ile ilgili mesleklerde çalışan kadınların %74’ünü ortaokul döneminde bilgisayar dersi almış öğrenciler oluşturuyor.

 

Ne Yapıyoruz?

 

Daha fazla kız öğrencinin STEM eğitimi alması ve bilişim sektöründe kadın çalışan temsiliyetinin artması hedefiyle Eşittir Kod projesini hayata geçiriyoruz. Bu proje ile daha fazla kız öğrencinin teknoloji eğitimi almasını ve STEM alanındaki mesleklere ilgi duymasını amaçlıyoruz.

Eşittir Kod projesi ile toplumsal cinsiyet odaklı oluşturulan eğitim içerikleri ile teknoloji eğitiminin daha kapsayıcı olmasını, eşitlikçi bir sınıf ortamı yaratılmasını ve öğrencilerin daha özgür bir meslek seçimi yapmalarını sağlıyoruz. Yaş gruplarına uygun olarak tasarlanmış programlarla, öğrencilere aynı zamanda algoritma mantığı ve çözüm odaklı düşünme becerileri kazandırıyoruz.

Teknik Kazanımlar:

 1. Teknoloji okuryazarlığı ve STEM’in kendi gelecekleri için önemi üzerine farkındalık
 2. Bilgisayar bilimlerinin ne olduğunun anlaşılması
 3. Algoritmik düşüncenin mantığının anlaşılması
 4. Temel kodlama kavramları
 5. Hesaplamalı düşünce (Computational Thinking) modelinin öğrenilmesi ve bu modelin karşılarına çıkan gündelik problemlerde çözüm olarak ele alınması
 6. Temel programlama kavramları

 

Sosyal Kazanımlar

 1. Toplumsal cinsiyet farkındalığı
 2. Açık iletişim ve empati
 3. Ekip çalışması
 4. Özgüven artışı
 5. Kariyer konusunda hedef belirleme

Proje eğitmenlerimiz ise bilişim alanında kariyer yapan, kızlara rol model olan başarılı kadınlar!