Her yıl binlerce mevsimlik tarım işçisi Türkiye’nin tarımsal kalbine göç ediyor. Aileleriyle birlikte giden çocuklar, her hasadının ihtiyaçlarına göre tarladan tarlaya taşınıyorlar. Aileler, güvenli olmayan koşullarda, temiz su, sıcak yiyecekler veya hijyen tesisleri gibi temel olanaklar olmadan çadırlarda yaşıyor. 10 yaşından küçük çocukların, yetişkinlerin yanında, çiftlik işçiliğinin fiziksel gerginliğinin yanı sıra tehlikeli hava koşullarına, ekipman ve pestisitlere maruz kaldıkları alanlarda çalışması bekleniyor. Kötü yaşam ve çalışma koşullarının yanı sıra, mevsimlik tarım işçiliğindeki çocuklar, okul yılının üçte birini kaybediyor ve birçoğu okulu tamamen bırakmak zorunda kalıyor.

Mevsimlik tarım işçiliği, eğitim hakkını ortadan kaldırmanın yanı sıra, çocukların genel yaşam kalitesini, gelişimlerini ve gelecekteki üretkenliğini de olumsuz yönde etkiliyor. Mevsimlik tarım işlerinde mahsur kalan çocuklukların yüz yüze geldiği, eğitimden uzak kalmak ve mesleki beceriler kazanamıyor olmak gibi olumsuz etmenler yoksulluk döngüsünü kırılmasına da mani oluyor.

Her yıl, toplam fonlarımızın tamamını çocuk işçilerini tarlada tutan bağların kırılmasına yardımcı olmak için kullanıyoruz. Yiyecek, giyecek, hijyen ve kırtasiye malzemeleri sağlayarak çocukların hasat alanlarındaki refahını sağlamaya çabalıyoruz. Psikolojik danışmanların rehberliğinde çocukların aritmetik, okuryazarlık ve diğer önemli becerileri kazanmalarına yardımcı olan ortalama 25 gönüllü yetiştiriyoruz. Sanat, kodlama ve robotik dersleri veriyoruz. Oyun ve sporları keşfetmeleri için onları teşvik ediyoruz. Ayrıca tam bir akademik yıl için masrafları kapsayan burslar sağlıyoruz.

Şu anda 2000 TL bağış yaparak, hasat mevsimi ve takip eden akademik yıl boyunca bir çocuk işçiye yardımcı olabilirsiniz. Tüm fonlar sadece çocukların yararına kullanılacaktır.