Eğitim Küçüğün, İş Büyüğün!

Projede, mevsimlik tarım işçilerinin mevsimlik tarım işçiliği dışında da istihdam edilebilirliğinin artırılması ve yerleşik oldukları alanda iş gücüne katılımlarına yönelik güçlendirici çalışmaların gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.

Yerel yönetimler, konu üzerine çalışan sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, kamu kurumları ve özel sektörü bir araya getiren etkin ve sürdürülebilir bir model oluşturulması ile sosyal içerme kavramının işlenmesi ve desteklenmesi amacıyla proje hayata geçirilmiştir.

Mevsimlik tarımda çocuk işçiliği sorunu bütüncül yaklaşımlarla ele alınarak mevsimlik gezici tarım işçiliği döngüsünde yer alan ailelerde yetişen çocukların eğitim hayatına katılımının artırılması amaçlanmıştır.

Proje Faaliyetleri

 Gönüllü eğitimlerinin düzenlenmesi

– Çocuklar için eğitici yaz okulu programlarının uygulanması

– Öğretmenler, dayıbaşıları ve bahçe sahipleri için eğitimler düzenlenmesi

– Kadınları güçlendirici eğitimler düzenlenmesi

– Mahalle çalışmaları

– Yerel yönetimlerle görüşmeler ve deneyim paylaşımı toplantıları yapılması

Uygulama İlleri

Ordu, Düzce, Sakarya, Şanlıurfa

Hedef Grup

Çocuklar, aileler, tarım iş aracıları, öğretmenler, bahçe sahipleri