Değişime Katılım

Proje Sahası :İstanbul

Proje Hakkında: Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Erasmus+ programı dahilinde; Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Porgramları Merkezi Başkanlığı’nca sağlanan fon ve National Youth Agency ortaklığında Genç Hayat Vakfı tarafından yürüttülen Participate to Change (Değişime Katılım), İngiltere ve Türkiye’den gelen katılımcıların İstanbul’da bir araya geldiği bir projedir.

Proje Hedefleri
  • Gençlerin karar alma mekanizmalarına dahil olmaları konusunda en iyi uygulama seçilen İngiltere örneğini incelemek ve öğrenmek
  • İngiltere uygulamasından ve pratiklerinden öğrenilenlerin Türkiye’ye aktarılması konusunda beyin fırtınası yapmak ve raporlamak
Hedef Grup

15-18 yaş arası gençler, gençlik çalışanları, kamu kurumlarının gençlere yönelik hizmet üreten birimlerini temsilcileri

Proje Faaliyetleri
  • İngiltere partneri National Youth Agency, Medway Youth Trust ve Bradford Galleries ile toplantı içeriği oluşturulması
  • İngiltere ve Türkiye’den katılımcıların İstanbul’da ağırlanacağı 5 günlük atölye
  • Çalıştay raporu