ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİ ÖNLEME ÇALIŞMALARI 

Mevsimlik gezici tarım işçiliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı 2017-2023 kapsamında çocuk işçiliğinin en kötü biçimi olarak belirtilmektedir.

Her yıl Nisan – Ekim aylarında binlerce mevsimlik tarım işçisi Türkiye’nin çeşitli bölgelerine göç ediyor. Aileleri ile birlikte mevsimlik tarım işçiliğinde çalışan çocuklar barınma, sağlık, beslenme, hijyen gibi temel ihtiyaçlara erişimde sıkıntı yaşıyor; zihinsel, sosyal, fiziksel ve psikolojik gelişimleri olumsuz yönde etkileniyor. Hasat döneminin okul dönemine denk gelmesi ve pandemi ile uzaktan eğitim sebebiyle de okul terk riski artıyor; çocuklar kıramayacakları bir yoksulluk döngüsünün içinde kalıyor.

Çocuk işçiliği ile ilgili TÜİK verilerine, 2014 yılından bugüne deneyimlerimize, ilgili videolara ve bu alandaki projelerimizin detaylarına aşağıda ulaşabilirsiniz.

TÜRKİYE'DEKİ 720.000 ÇOCUK İŞÇİNİN %30,8'İ TARIM ALANINDA ÇALIŞIYOR

5-14 YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUKLARIN %64,1'İ TARIM ALANINDA ÇALIŞIYOR

MEVSİMLİK TARIMDA ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN OKULA DEVAM EDEMEME ORANLARI GENÇLİĞE DOĞRU GİDEREK ARTIYOR!

* TÜİK, 2019

YEDİ YILDA NELER YAPTIK?​ 

2014
Mevsimlik tarımda çocuk işçi olmasın diye "Fındık Bahane, Çocuklar Şahane!" diyerek Düzce'de başladı yolculuğumuz! "Çocukların yeri yaz okullarımız, tarlalar değil" dedik çaldık kapıları; evleri, çadırları, barakaları ziyaret ettik. Kendimizi tanıttık, "Çocuklarınız bize emanet!" dedik.
2014
2015
Aileler, öğretmenler, muhtarlar, bahçe sahipleri, tarım iş aracıları, özel sektör, kamu... "Herkes çözümün bir parçası" dedik, hep birlikte ilerledik!
2015
2016
Bir yolculuk hikayesiydi çocukların yaşadıkları, evlerinden çıkıp hasatın başladığı şehirlerden şehirlere uzun bir yolculuk; pamuk, soğan, elma, fındık... Bu sefer onları daha fazla şehirde karşılıyorduk; Düzce, Sakarya, Ordu'daydık.
2016
2017
"Hiç çıkmasa keşke çocuklar yaşadıkları şehirlerden" dedik, en çok göç veren şehirlerden olan Şanlıurfa'ya gittik. Çocuklar eğlenerek öğrensin, kesintiye uğrayan eğitİmlerini desteklensin istedik. En çok da çocukların okul terkini önleyerek genç istihdamına çözüm ürettik.
2017
2018
Saha deneyimlerimizle farkındalık filmleri ve dökümanlar yayınladık, ulusal ve uluslararası komitelere öneri ve katkı sunduk.
2018
2019
Mevsimlik tarımdaki Suriyeli mültecileri de çalışmalarımıza dahil ederek, Eskişehir'de çalışmalarımıza başladık.
2019
2020
Daha bütüncül ve sürdürülebilir çalışmalar için proje geliştirme ve kaynak geliştirme adımları atmaya devam ediyoruz. Pandemi sebebiyle daha da zorlaşan şartların iyileştirilmesi için çocukların yüksek yararına çalışıyoruz.
2020

VİDEOLAR 

PROJELER 

Fındık Bahane 2021

Proje fındık hasadında çalışan mevsimlik gezici/geçici tarım işçisi ailelerin çocuklarının ve yerel çocukların, çocuk işçi olma riskini ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.
İncele

Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması Projesi

Mevsimlik gezici tarım işçiliğinin yaygın olduğu Eskişehir’de işçilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi, tarım iş aracıları için, çocuk işçiliğinin önlenmesi eğitimlerinin düzenlenmesi projenin ana hedeflerindendir.
İncele

Burs Projesi

Genç Hayat Vakfı Eğitim Bursu, bir eğitim ve öğretim döneminde Eylül ayından başlayarak Mayıs ayı sonuna kadar 9 (dokuz) ay süreyle başvuru koşullarını karşılayan, Genç Hayat Vakfı tarafından başvurusu kabul
İncele

Çocuk İşçiliği için Son Durak: Eskişehir!

Mevsimlik gezici tarım işçiliğinin yaygın olduğu Eskişehir’de işçilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi, tarım iş aracıları için, çocuk işçiliğinin önlenmesi eğitimlerinin düzenlenmesi projenin ana hedeflerindendir.
İncele

Hayallerimi Sporla Keşfediyorum

Proje kapsamında; gelir düzeyi düşük ailelerin çalışma riski altında bulunan çocukların, gezici mevsimlik tarım işleri yapan aileleriyle göç etmek durumunda kalan çocukların, ülkelerinde yaşanan savaş nedeniyle Türkiye’ye göç etmek zorunda
İncele

Eğitim Küçüğün, İş Büyüğün!

Mevsimlik tarım işçilerinin mevsimlik tarım işçiliği dışında da istihdam edilebilirliğinin artırılması ve yerleşik oldukları alanda iş gücüne katılım çalışmaların gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.
İncele

Çocuk İşçiliğini Önleme Projesi

Çocuk İşçiliğini Önleme Projesi, mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin önlenmesi hedefiyle, yerelde var olan imkanların değerlendirilmesi ve yönetimlerin yetkilerinin tanımlanması gibi adımların atılması ile ortak çalışma prensipleri geliştirmeye yönelik olarak hayata
İncele

Fındık Bahane (2014 – 2020)

Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı köylerine mevsimlik fındık hasadı için gelen ailelerin çocuklarına ve yereldeki çocuklara yönelik; mevsimlik tarım işçiliğindeki çocukların eğitimlerinin desteklenmesi projesidir.
İncele