Çocuk İşçiliği için Son Durak: Eskişehir!

Tarih:15 Eylül 2019 – 31 Ağustos 2020

Proje Sahası :Eskişehir Merkez ile mevsimlik tarım işinde çalışan kişilerin yoğun olarak ikamet ettiği Eskişehir ilçeleri

Proje Hakkında: Bu proje, Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Birimi (ECHO) ve Federal Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından ortak finanse edilmekte ve Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH tarafından desteklenmektedir.

Eskişehir, Türkiye’de mevsimlik gezici tarım işçiliğinin yaygın olarak görüldüğü bölgelerden biridir. Yılda 10.000’den fazla mevsimlik tarım işçisine ev sahipliği yapan Eskişehir ilinin bakanlık tarafından METIP alanı ilan edilmesiyle bölgede mevsimlik tarım işçilerinin yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Genç Hayat Vakfı’nın proje ekibi bu çalışmaları, Eskişehir ilçelerinde ilgili kurumlarla iş birliği ve koordinasyon sağlayarak ve sahada yapılması planlanan uygulamaları gerçekleştirerek güçlendirmeyi hedefler. Yapılması planlanan saha çalışmaları, hedef grupların farkındalığını ve bilgi birikimini artırmayı, yerelde var olan imkanları yerel yönetimlerle iş birliği geliştirerek harekete geçirmeyi hedeflemektedir. Tarım iş aracıları için, çocuk işçiliğinin önlenmesi, belge alımı, işçilerle sözleşme gerçekleştirme gibi konularda eğitim uygulamalarının düzenlenmesi, ailelerle ihtiyaç analizleri uygulanarak bu ihtiyaç analizlerinin sonucuna göre ilerleyen dönemlerde ailelere yönelik destekleyici eğitimlerin gerçekleştirilmesi projenin ana hedefleri arasındadır. Bunların yanı sıra, proje ekibimiz ihtiyaç analizi kapsamında görüşme gerçekleştireceği 100 aileden en az 75 ailenin mevcut sağlık, eğitim ve sosyal yardım imkanlarına erişimini sağlamak adına yönlendirme faaliyetleri gerçekleştirecek ve bu yönlendirmelerin takibini üstlenecektir. Aynı zamanda, proje dahilinde ulaşabildiğimiz çocuklar arasından örgün öğretime devam etmeyenler tespit edilecek, ilgili okul yönlendirmeleri ve kayıt işlemleri konusunda ailelere gerekli destek verilecektir.

Proje Hedefleri

Eskişehir, Alpu bölgesi ve civarında çocuk işçiliği ile mücadele konusunda farkındalık oluşturmak, bu bölgede mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan ailelerin iş ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik destek sağlamak, ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili kamu ve sivil toplum hizmetlerine erişimini sağlayacak yönlendirmelerde bulunmak ve çocuk işçiliği riski bulunan çocukların okula devam durumlarını takip etmek projenin temel hedefleridir.

Hedef Grup

Eskişehir ilinde çalışan mevsimlik tarım işçisi aileler

Proje Faaliyetleri
  • Yerel Yönetim Toplantısı
   • 25 Yerel Yöneticinin çocuk işçiliği ile mücadele konusundaki deneyimlerini paylaşacağı, ilgili kurumlar arasındaki koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmesi hedeflenen bir yerel yönetim toplantısı gerçekleştirilecektir.

   

  • Tarım İş Aracılarına Yönelik Bilgilendirme Toplantısı
   • Tarım İş Aracıları ile, işçi hakları, çocuk hakları, yasal düzenlemeler, iyi işe alım uygulamaları, şikayet mekanizmaları ve tarım iş aracısı olarak ISKUR’a kayıt olma konularını içeren bir gün süreli bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Toplantıya 80 tarım iş aracısının katılım göstermesi hedeflenmektedir.

   

  • Mevsimlik Geçici Tarım İşçisi Ailelere Yönelik Bilgilendirme Toplantısı
   • Mevsimlik Geçici Tarım İşçisi ailelerin yetişkin bireylerine yönelik, çocuk işçiliği, çocuk hakları, işçi hakları, iyi işe alım uygulamaları ile şikayet mekanizmaları konularını içeren bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. Bu toplantılar, 48 oturum şeklinde düzenlenecek olup toplam 1200 katılımcıya ulaşılması hedeflenmektedir.

   

  • Mevsimlik Geçici Tarım İşçisi Aileler ile Tarım İş Aracılarına Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
   • Mevsimlik geçici tarım işçiliğinde karşılaşılan temel sorunların ele alınacağı bu toplantılarda, iş kaynaklı olası fiziksel ve duygusal stres durumları ile nasıl başa çıkılabileceği tartışılacak, ağır fiziksel iş yükünün çocuk üzerine etkisi anlatılacaktır. Eğitim aynı zamanda, bahçe sahiplerinin genel iş güvenliğine yönelik sorumlulukları ile güvenlik ekipmanları sağlama ve düzenli güvenlik denetimleri yapma yükümlülükleri konularını da içermektedir.

   

  • Mevsimlik Geçici Tarım İşçisi Kadınlara Yönelik Hijyen ve İlk Yardım Eğitimleri
   • Ayrı oturumlar olarak düzenlenecek ilk yardım ve hijyen eğitimlerine toplam 240 yetişkin ve ergen kadının katılım göstermesi hedeflenmektedir. Konuyla ilgili temel bilgilerin hijyen ve ilk yardım kitleri yardımıyla aktarılacağı bu eğitimlerde, aynı zamanda hijyen ve ilk yardım gereçleri ile temiz suya erişimin olmadığı durumlarda hijyen ve ilk yardım ihtiyacını karşılamaya yönelik alternatif yöntemler de gösterilecektir.

   

  • Mevsimlik Geçici Tarım İşçisi Ailelere Yönelik İhtiyaç Analizi, Yönlendirme ve Vaka Yönetimi Çalışmaları
   • Proje kapsamında 100 aile görüşmesi ile hedef grubun ihtiyaçları belirlenecek, en az 75 aile ihtiyaçları doğrultusunda ilgili kamu ve sivil toplum hizmetlerine yönlendirilecektir. Saha ekibimiz tüm yönlendirme sürecini vaka dosyası kapanana kadar aktif olarak takip edecek
  • Çocuk İzleme
   • Hasat dönemi boyunca, okul çağında toplam 200 çocuk saha ekibimizce izlenecek, okuldan ayrılma riski bulunan çocukların okula devamlılığının sağlanması adına çalışmalar yapılacak, gerekli durumlarda çocukların okula yönlendirme işlemleri takip edilecektir.
  • Çocuklara Yönelik Gezici Etkinlik Aracı
   • Proje sahası ve civar yerleşim yerlerinde bulunan 5-17 yaş arası çocuklarla, 15 Haziran 2019 ile 30 Ağustos 2019 tarihleri arasında, haftanın 5 günü, her gün 2 ayrı bölgede, üçer saat sürecek etkinlikler uygulanacaktır. Söz konusu etkinlikler saha ekibimizin oluşturacağı mobil güvenli alanlarda gerçekleştirilecektir.
  • Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü Konferans Organizasyonu
   • Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü’nde, Eskişehir İlinde, kamu, özel sektör ve sivil toplum sektörlerinden 9 katılımcının sunumları ile mevsimlik tarım işçiliğinde çocuk işçiliği ile mücadele konusunda yapılan çalışmaların tartışılacağı, bu konuda geniş kapsamlı farkındalık yaratmayı hedefleyen bir konferans düzenlenecektir. Konferansa, bu alanda çalışma yürüten farklı kurumlardan 120 katılımcının katılması hedeflenmektedir.
Lütfen bekleyin...

Bültenimize Abone Olun

Haber bültenimize abone olarak Genç Hayat Vakfı ile ilgili gelişme ve haberlerden düzenli haberdar olabilirsiniz.