Çocuğa Karşı Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Projesi

Genç Hayat Vakfı tarafından yürütülen, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Merkezi Finans ve İhale Biriminin açmış olduğu, sivil toplum örgütleri arasında diyaloğun geliştirilmesi hibe programı tarafından desteklenen, Geleceğimizin Çocukları Vakfı ortaklığında ve Uluslararası Çocuk Merkezi iştirakinde gerçekleştirilen proje kapsamında 49 ilköğretim okulu ile görüşüldü ve 441 öğrenci ile yüz yüze anket çalışması yapıldı. 25 Şubatta Kadir Has Üniversitesinde düzenlenecek panelde uzmanların yanında proje katılımcıları ve sivil toplum örgütleri de yer alacak.

Recommended Posts

Leave a Comment