İletişim Uzmanı Ekip Arkadaşı Arıyoruz!

11-18 yaş grubu çocuk ve gençlerin hayata hazırlanma süreçlerini desteklemek için çalışmalar yürüten Genç Hayat Vakfı’nın kurumsal stratejisine entegre; İletişim Yöneticisi’ne bağlı olarak çalışacak İletişim Uzmanı’nın görev tanımı ve aranan nitelikler aşağıdaki gibidir.

Görev Tanımı

 • Sosyal medya içerik ve topluluk yönetimi
 • İnternet sitesi editörlüğü ve güncellenmesi
 • Yayın, tanıtım, sunum vb. yazılı materyalin içerik ve redaksiyon çalışmaları
 • Etkinliklerin koordinasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Hizmet sağlayıcılar (ajans, matbaa vb.) ile ilişkilerin yürütülmesi
 • Ortak çalışmalar yürüteceği birimlerle olan çalışmaların koordine edilmesi
 • Kurum çalışmalarının aylık ve yıllık raporlarının gerçekleştirilmesi
 • İletişim Sorumlusu ile koordineli çalışarak ilgili çalışmaların kontrolünün ve takibinin sağlanması
 • İlgili toplantı ve etkinliklerde vakıf temsiliyetinin sağlanması

 Nitelikler

 • Üniversite mezunu (tercihen Sosyal Bilimler veya İletişim bölümlerinden lisans/yüksek lisans derecesine sahip)
 • İstanbul’da ikamet eden
 • İletişim alanında en az 3 yıllık iş deneyimi olan
 • Çok iyi derecede sözlü-yazılı Türkçe ve İngilizce bilen
 • MS Office uygulamalarına hâkim
 • Sosyal medya platformları ve araçlarına hâkim
 • İletişim, planlama ve organizasyon becerileri yüksek
 • Yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip
 • Tercihen video ve görsel tasarım uygulamalarını kullanabilen
 • Tercihen Google Ads ve Meta reklamları yönetebilen
 • Yoğun iş ve seyahat temposuna uyum sağlayabilen

İlgilenen adaylar özgeçmişlerini aşağıdaki linkten gönderebilirler

Proje Koordinatörü Ekip Arkadaşı Arıyoruz!

Genç Hayat Vakfı, ‘Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Çalışmaları’ çerçevesinde en az 5 ay sürecek kapsamlı çalışmalar için Proje Koordinatörü arıyor.

Genel Sorumluluklar

 • Donör, özel sektör ve kamu kurumları (bakanlıklar, il müdürlükleri, taşra teşkilatlanmaları) ile ilişkilerinin kurulması ve yönetilmesi
 • Donörün organize ettiği toplantılara ve etkinliklere katılım gösterilmesi ve ilgili birimlere gerekli bilgilerin aktarılması
 • Projenin planlama, koordinasyon ve uygulama aşamalarının yürütülmesi
 • Projede görev alan diğer ilgili birimlerle olan çalışmaların koordine edilmesi
 • Bütçe takibi ve planlamasının yapılması
 • Kurum içi haftalık raporların zamanında teslim edilmesi
 • Donörün istediği ara ve final raporlarının hazırlanması
 • Timeline kontrol edilerek projenin planlama takvimine  uygun olarak ilerlediğinin takip edilmesi
 • Projedeki riskleri öngörmek ve gerekli aksiyon planlarını oluşturarak yönetime raporlanması
 • Projenin sürdürülebilirliğini sağlayacak stratejiler geliştirilmesi, farklı fon kaynaklarının araştırılması
 • Projenin planlama, koordinasyon, uygulama aşamalarının yürütülmesi
 • Proje ekibinin koordine edilmesi

Aranan Nitelikler

 • Üniversitenin ilgili alanlarından mezun olmak (Sosyoloji, İstatistik, Ekonometri, vb.)
 • En az 3 yıllık proje yönetimi deneyimine sahip olan
 • İyi derece İngilizce bilen (okuma, konuşma, yazma)
 • B sınıfı ehliyete sahip ve en az 3 yıldır aktif olarak araç kullanabilen
 • Seyahat engeli olmayan
 • İstanbul’da ikamet eden ya da ikamet edebilecek olan
 • MS Office (özellikle excel) programlarına hâkim
 • Ekip çalışması motivasyonu yüksek
 • Esnek çalışma saatlerine uyum gösterebilen

Başvuru Süreci

İlgilenen adaylar özgeçmiş ve motivasyon mektuplarını aşağıdaki linkten gönderebilirler.

Eğitim Saha Koordinatörü Ekip Arkadaşı Arıyoruz! (Teknoloji Çalışmaları için)

 

Genç Hayat Vakfı 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesi ve teknoloji odaklı çalışmaların koordine edilmesi çerçevesinde en az 7 ay görev alacak Eğitim Saha Koordinatörü arıyor!

Görev Tanımı ve Sorumluluklar

 • Proje kapsamında gerçekleştirilecek aktivitelerin okullarda planlandığı şekilde yürütülmesini sağlaması,
 • Eğitim süreçlerinin düzenli bir şekilde takip edilmesi ve öğretmenlerle sürekli iletişim halinde olması,
 • Tüm eğitim faaliyetlerinin ve saha gözlemlerinin detaylı şekilde proje koordinatörüne raporlanması,
 • Projenin ilerlemesini, öğretmenlerin ve öğrencilerin katılımını, gelişimlerini izlemesi ve raporlaması,
 • Eğitime katılan grupların izin belgelerinin ve katılımcı belgelerinin toplanması ve kayıt altına alınması,
 • Güncel teknolojik araçları takip etmesi ve gelişmeleri proje faaliyetlerine uygulaması
 • İçerikleri hazırlanan eğitimlerin saha uygulamalarının ve organizasyonu dahil tüm süreçlerin planlanması,
 • Proje kapsamındaki diğer eğitim uygulamaların saha çalışmalarında koordinasyon ve raporlamada destek olması,
 • Vakıf içerisindeki diğer birimlerle koordineli çalışması.

Nitelikler

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (Tercihen Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri, Bilişim Sistemleri, Elektronik Ve Makine Bölümleri),
 • Teknoloji ve bilişim konularında bilgi sahibi, tercihen birden fazla kodlama diline hakim,
 • En az 1 yıl iş tecrübesi bulunan,
 • Eğitim tasarlama ve uygulama konusunda deneyimi olan,
 • Raporlama ve analitik düşünme yetenekleri gelişmiş,
 • Çocuk ve gençlerle gönüllü/profesyonel çalışma tecrübesi olan,
 • Sivil alanda gönüllü/profesyonel çalışma tecrübesi olan,
 • İyi derecede sözlü ve yazılı Türkçe ve tercihen İngilizce bilen,
 • MS Office Programlarını iyi derecede kullanabilen,
 • Çevrimiçi eğitim araçlarını aktif bir biçimde kullanabilen,
 • İletişim ve koordinasyon becerileri güçlü, takım çalışmasına yatkın,
 • İstanbul’da ikamet eden ya da edebilecek olan
 • Yoğun iş ve seyahat temposuna uyum sağlayabilen,
 • Erkek adaylarda askerlik ile ilişiği olmayan

Başvuru Süreci

İlgilenen adaylar özgeçmiş ve motivasyon mektuplarını aşağıdaki linkten gönderebilirler.

Eğitim Saha Koordinatörü Ekip Arkadaşı Arıyoruz! (21. Yüzyıl Becerileri için)

 

Genç Hayat Vakfı 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesi ve teknoloji odaklı çalışmaların koordine edilmesi çerçevesinde en az 7 ay görev alacak Eğitim Saha Koordinatörü arıyor!

Görev Tanımı ve Sorumluluklar

 • Proje kapsamında gerçekleştirilecek aktivitelerin okullarda planlandığı şekilde yürütülmesini sağlaması,
 • Eğitim süreçlerinin düzenli bir şekilde takip edilmesi ve öğretmenlerle sürekli iletişim halinde olması,
 • Tüm eğitim faaliyetlerinin ve saha gözlemlerinin detaylı şekilde proje koordinatörüne raporlanması,
 • Projenin ilerlemesini, öğretmenlerin ve öğrencilerin katılımını ve gelişimini izlemesi ve raporlaması,
 • Eğitime katılan grupların izin belgelerinin ve katılımcı belgelerinin toplanması ve kayıt altına alınması,
 • Proje kapsamındaki eğitimlere dair içeriklerin öğretim materyali, sunum ve etkinliklere dönüştürülmesi ve uygulanması,
 • İçerikleri hazırlanan eğitimlerin saha uygulamalarının ve organizasyonu dahil tüm süreçlerin planlanması,
 • Projenin teknoloji tabanlı eğitim uygulamalarında saha çalışmalarına koordinasyon ve raporlamada destek olması,
 • Vakıf içerisindeki diğer birimlerle koordineli çalışması.

Nitelikler

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (tercihen Eğitim veya Sosyal Bilimler alanlarında lisans/yüksek lisans derecesine sahip),
 • 21. yy. yetkinliklerine dair bilgi sahibi,
 • En az 1 yıl iş tecrübesi bulunan,
 • Eğitim tasarlama ve uygulama konusunda deneyimi olan,
 • Raporlama ve analitik düşünme yetenekleri gelişmiş,
 • Çocuk ve gençlerle gönüllü/profesyonel çalışma tecrübesi olan,
 • İyi derecede sözlü ve yazılı Türkçe ve tercihen İngilizce bilen,
 • MS Office Programlarını iyi derecede kullanabilen,
 • Çevrimiçi eğitim araçlarını aktif bir biçimde kullanabilen,
 • İletişim ve koordinasyon becerileri güçlü, takım çalışmasına yatkın,
 • İstanbul’da ikamet eden yada ikamet edebilecek olan,
 • Yoğun iş ve seyahat temposuna uyum sağlayabilen,
 • Erkek adaylarda askerlik ile ilişiği olmayan ya da en az 1 yıl tecili olan.

Başvuru Süreci

İlgilenen adaylar özgeçmiş ve motivasyon mektuplarını aşağıdaki linkten gönderebilirler.

Planlama ve Raporlama Uzmanı Ekip Arkadaşı Arıyoruz!

 

Genç Hayat Vakfı,  Planlama Ve Raporlama Sorumlusu arıyor!

İş Tanımı ve Sorumlulukları

 

 • Kurumun yapmış olduğu çalışmalarda gerekli raporlamaların, yazışmaların belirlenen formatta ve tarih çizelgesine uygun şekilde hazırlanma sürecinin planlanması için ekip ile koordineli çalışma gerçekleştirerek ilgili çalışmaların Genel Müdürlüğe sunulması,
 • Birimlerin çalışmaları hakkında Genel Müdürlüğü bilgilendirmek ve gerekli çalışma süreçlerini planlamak
 • Kurum içerisinde yapılan çalışmaları takip ederek Genel Müdürlük ve birimler arasındaki bilgi akışının planlamasını sağlamak,
 • Genel Müdürlüğün haftalık/aylık plan, toplantı, seyahat ve görüşmelerini planlayarak organize etmek ve süreci takip etmek,
 • Genel Müdürlüğün şehir dışı ziyaret organizasyonlarını (bilet işlemleri, ziyaret programı vb.) yapmak/takip etmek,
 • Talep doğrultusunda gelen konular hakkında araştırma ve inceleme yaparak Genel Müdürlüğe rapor sunmak,
 • Ekip toplantılarını organize etmek,
 • İlgili toplantılara katılım sağlamak ve toplantı notlarını Genel Müdürlüğe raporlamak,
 • Genel Müdürlüğün yapacağı görüşmelerin planlamasını gerçekleştirmek ve süreç takibini yönetmek
 • Genel Müdürlüğe iletilmesi gereken raporların, süreçlerini planlamak

Aranan Nitelikler:

 • İyi derecede sözlü-yazılı Türkçe ve İngilizce bilen,
 • Yazılı ve sözlü iletişimi kuvvetli,
 • Öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık,
 • Takım çalışmasına yatkınlığı yüksek,
 • Planlama ve organizasyon becerileri yüksek,
 • Disiplinli bir çalışma prensibine sahip,
 • Microsoft Office araçlarına iyi derecede hâkim,
 • Aktif araç kullanabilen (B Sınıfı),
 • İstanbul’da ikamet eden ya da edebilecek olan,

Başvuru Süreci

İlgilenen adaylar aşağıdaki linkten başvurabilirler.

 

MEAL Sorumlusu Ekip Arkadaşı Arıyoruz! (Sakarya)

 

Genç Hayat Vakfı, Sakarya ilinde gerçekleştirdiği projesi için Aralık 2024’e kadar görev alacak MEAL Sorumlusu arıyor.

Genel Sorumluluklar:

 • Projelerin mantıksal çerçevelerini ve izleme değerlendirme planlarını hazırlamak
 • Veri toplama, veri analizi ve veri görselleştirme için uygun MEAL araçlarını (anketler, formlar, veri tabanı, veri analiz yazılımı, çevrimiçi veri toplama platformları, gösterge takip sistemleri, gösterge panoları vb.) geliştirmek ve kullanmak için proje ekiplerine destek vermek
 • Veri girişi, veri kontrolü, veri analizi çalışmalarını yürütmek ve proje izleme ve değerlendirme raporlarını oluşturmak, düzenli aralıklarla raporlama yapmak (günlük, haftalık, aylık) projelerin göstergelerininin düzenli takibini yapmak
 • MEAL süreçleri ile ilgili kurum personeline aktarım yapmak
 • Veri toplama, saklama, raporlama süreçlerinin KVKK’ya uygun bir şekilde yönetildiğinden emin olmak,
 • Öğrenme, şikayet ve geri bildirim süreçlerinde aktif olarak sorumluluk almak.
 • Pozisyonun gerektirebileceği diğer sorumlulukları yerine getirmek (literatür taraması, araştırma önerisi hazırlama vb.)
 • Proje izleme ve değerlendirme süreçleri gerekliliklerinin yanı sıra birimin işleyişinde gerekli olan kurum adına yürütülecek faaliyetlere katkı sunmak
Aranan Nitelikler:

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (istatistik, matematik, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, eğitim bilimleri, vb.),
 • MS Office (ileri düzey excel) , veri görselleştirme, veri analizi araçlarına hakim (Power BI, Pivot Charts, Tableau vb.)
 • Nitel ve nicel araştırma yöntemleri ve veri toplama araçlarını bilen
 • İleri düzeyde Türkçe-İngilizce bilen
 • İleri düzey istatistik bilgisi olan,
 • Tercihen izleme değerlendirme, bilgi yönetimi alanlarında deneyim sahibi
 • Öğrenme isteği ve problem çözme becerisi yüksek
 • Seyahat engeli olmayan,
 • Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen,
 • Sakarya’da ikamet eden ya da edebilecek

İlgilenen adaylar İngilizce özgeçmiş ve motivasyon mektuplarını aşağıdaki linkten gönderebilirler.

 

Saha Sorumlusu Ekip Arkadaşları Arıyoruz!

Genç Hayat Vakfı, Adıyaman ve Hatay’da Aralık ayının sonuna kadar görevlendirmek üzere Saha Sorumluları arıyor!

İş Tanımı ve Sorumlulukları

 • Hatay ve Adıyaman’da belirlenecek katılımcı çocukların ve gençlerin gelişimini desteklemek amacıyla gerçekleştirilecek eğitim faaliyetlerinde (21.yy becerileri, sosyal beceriler, kültür, sanat, yaratıcılık, farkındalık vb.) içerik oluşturulması, buluşmalarda moderasyon yapılması ve uygulama süreçlerine destek olunması,

 • İlgili konulara dair içeriklerin, Genç Hayat Vakfı etkinliklerinde eğitimlere, organizasyonlara dönüştürülmesi ve detaylı raporlanması,
 • Gerçekleştirilecek eğitim ve etkinliklerin planlanması ve uygulanması,

 • Vakıf içerisindeki diğer birimlerle koordineli çalışılması ve aktif planlama yapılması,
 • Dijital kampanyalar için savunuculuk faaliyetlerinde bulunulması,

Genel Nitelikler:

 • Üniversitelerin ilgili alanlarından (Psikoloji, Sosyoloji, Sosyal Bilimler, İdari Bilimler ve ilgili diğer bölümler) mezun,
 • Tam zamanlı çalışabilecek,
 • Ergenler ve gençlerle en az 1 yıl çalışma deneyimine sahip,
 • Bilgisayar ve ofis yazılım paketlerinin (MS Word, Excel vb.) kullanımı konusunda deneyimli,
 • Güçlü iletişim becerisi olan ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen,
 • Seyahat engeli olmayan,
 • Organizasyon becerisi yüksek,
 • Hatay ve Adıyaman illerinin birinde ikamet eden/edebilecek olan,
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • Yoğun iş temposunda çalışmaya açık olan,
 • Yaratıcı ve yenilikçi düşünen,
 • B ehliyete sahip olan ve aktif araç kullanabilen,
 • Planlama ve iş takibi konusunda başarılı,

Başvuru Süreci

İlgilenen adaylar özgeçmiş ve motivasyon mektuplarını 13 Ağustos Pazar gün sonuna kadar aşağıdaki linkten gönderebilirler.

Proje İzleme & Değerlendirme, Hesap Verilebilirlik ve Öğrenme (MEAL) Sorumlusu Ekip Arkadaşı Arıyoruz!

Genç Hayat Vakfı, İstanbul merkez ofisinde Haziran 2024‘e kadar görev alacak İzleme, Değerlendirme, Hesap Verilebilirlik ve Öğrenme (MEAL) Sorumlusunu arıyor.


Genel Sorumluluklar:
 •  Projelerin mantıksal çerçevelerini ve izleme değerlendirme planlarını hazırlamak,
 • Veri toplama, veri analizi ve veri görselleştirme için uygun MEAL araçlarını (anketler, formlar, veri tabanı, veri analiz yazılımı, çevrimiçi veri toplama platformları, gösterge takip sistemleri, gösterge panoları vb.) geliştirmek ve kullanmak için proje ekiplerine destek vermek,
 • Veri girişi, veri kontrolü, veri analizi çalışmalarını yürütmek ve proje izleme ve değerlendirme raporlarını oluşturmak, düzenli aralıklarla raporlama yapmak (günlük, haftalık, aylık) projelerin göstergelerininin düzenli takibini yapmak,
 • MEAL süreçleri ile ilgili kurum personeline aktarım yapmak,
 • Veri toplama, saklama, raporlama süreçlerinin KVKK’ya uygun bir şekilde yönetildiğinden emin olmak,
 • Öğrenme, şikayet ve geri bildirim süreçlerinde aktif olarak sorumluluk almak,
 • Pozisyonun gerektirebileceği diğer sorumlulukları yerine getirmek (literatür taraması, araştırma önerisi hazırlama vb.),
 • Proje izleme, değerlendirme ve raporlama gerekliliklerinin yanı sıra birimin işleyişinde gerekli olan kurum adına yürütülecek faaliyetlere katkı sunmak,
 • Proje izleme ve değerlendirme süreçleri gerekliliklerinin yanı sıra birimin işleyişinde gerekli olan kurum adına yürütülecek faaliyetlere katkı sunmak,
Aranan Özellikler:
 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (istatistik, matematik, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, eğitim bilimleri, vb.),
 • MS Office (ileri düzey excel) , veri görselleştirme, veri analizi araçlarına hakim (Power BI, Pivot Charts, Tableau vb.),
 • Nitel ve nicel araştırma yöntemleri ve veri toplama araçlarını bilen,
 • İleri düzeyde Türkçe-İngilizce bilen,
 • İleri düzey istatistik bilgisi olan,
 • Tercihen izleme değerlendirme, bilgi yönetimi alanlarında deneyim sahibi,
 • Öğrenme isteği ve problem çözme becerisi yüksek,
 • Seyahat engeli olmayan,
 • Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen,
 • İstanbul’da ikamet eden ya da edebilecek,

İlgilenen adaylar İngilizce özgeçmiş ve motivasyon mektuplarını aşağıdaki linkten gönderebilirler.

İletişim Sorumlusu Ekip Arkadaşı Arıyoruz!

11-18 yaş grubu çocuk ve gençlerin hayata hazırlanma süreçlerini desteklemek için çalışmalar yürüten Genç Hayat Vakfı’nın kurumsal stratejisine entegre; İletişim Yöneticisi’ne bağlı olarak çalışacak İletişim Sorumlusu’nun görev tanımı ve aranan nitelikler aşağıdaki gibidir.

Görev Tanımı

 • Sosyal medya içerik ve topluluk yönetimi
 • İnternet sitesi editörlüğü ve güncellenmesi
 • Yayın, tanıtım, sunum vb. yazılı materyalin içerik ve redaksiyon çalışmaları
 • Etkinliklerin koordinasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Hizmet sağlayıcılar (ajans, matbaa vb.) ile ilişkilerin yürütülmesi
 • Ortak çalışmalar yürüteceği birimlerle olan çalışmaların koordine edilmesi
 • Kurum çalışmalarının aylık ve yıllık raporlarının gerçekleştirilmesi

 Nitelikler

 • Üniversite mezunu (tercihen Sosyal Bilimler veya İletişim bölümlerinden lisans/yüksek lisans derecesine sahip)
 • İstanbul’da ikamet eden
 • İletişim alanında en az 2 yıllık iş deneyimi olan
 • Çok iyi derecede sözlü-yazılı Türkçe ve İngilizce bilen
 • MS Office uygulamalarına hâkim
 • Sosyal medya platformları ve araçlarına hâkim
 • İletişim, planlama ve organizasyon becerileri yüksek
 • Yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip
 • Tercihen video ve görsel tasarım uygulamalarını kullanabilen
 • Yoğun iş ve seyahat temposuna uyum sağlayabilen

İlgilenen adaylar özgeçmişlerini aşağıdaki linkten gönderebilirler

Yönetici Asistanı Ekip Arkadaşı Arıyoruz!

Genç Hayat Vakfı Yönetici Asistanı Arıyor!

11-18 yaş grubu çocuk ve gençlerin hayata hazırlanma süreçlerini desteklemek için çalışmalar yürüten Genç Hayat Vakfı’nda Genel Müdürlüğe bağlı olarak çalışacak Yönetici Asistanının görev tanımı ve aranan nitelikleri aşağıdaki gibidir.

Genel Sorumluluklar

Asiste Edeceği Genel Müdürün;

 • Kurum içi veya dışı iletişimini desteklemek (Raporlar, Yazışmalar, Toplantılar vb.)
 • Kurum içi ve birimlerin işleyişi hakkında bilgilendirmek,
 • Projeleri takip ederek bilgi akışını sağlamak,
 • Haftalık/Aylık plan, toplantı, seyahat ve görüşmeleri organize ve takip etmek,
 • Saha Ziyareti organizasyonu (bilet işlemleri, ziyaret programı vb.) ve yapmak/takip etmek,
 • Talep doğrultusunda gelen konular hakkında araştırma ve inceleme yaparak rapor sunmak,
 • Ekip toplantılarını organize etmek,
 • Toplantı notlarını raporlamak,

Aranan Nitelikler

 • Yazılı ve sözlü iletişimi kuvvetli,
 • Öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık,
 • Takım çalışmasına yatkınlığı yüksek,
 • Planlama ve organizasyon becerileri yüksek,
 • Disiplinli bir çalışma prensibine sahip,
 • İyi derecede sözlü-yazılı Türkçe ve İngilizce bilen,
 • Microsoft Office araçlarına iyi derecede hakim,
 • Tercihen aktif araç kullanabilen (B Sınıfı),
 • Seyahat engeli olmayan,

İlgilenen adaylar, özgeçmiş ve motivasyon mektuplarını, 02.06.2023 Cuma gününe kadar “Yönetici Asistanı” konu başlığıyla [email protected] adresine e-posta aracılığıyla iletebilirler.