Psikolog Ekip Arkadaşları Arıyoruz!

Genç Hayat Vakfı Hatay’da gerçekleştireceği PSS çalışmalarının gerçekleştirilmesi amacı ile 01.04.2024 tarihine kadar görev alacak Psikolog ekip arkadaşları arıyor.

Genel Sorumluluklar

 • Seans desteğine ihtiyaç duyan faydalanıcılarla bireysel ve grup görüşmeleri yapmak ve desteklemek,
 • Yetişkinlere ve çocuklara yönelik yapılandırılmış ya da yarı yapılandırılmış psikososyal destek grup çalışmalarını yürütmek,
 • MHPSS konularında farkındalık arttırmak için toplantılar düzenlemek,
 • Proje ekiplerine ilgili konularda destek vermek,
 • Gerektiğinde yapılandırılmış psikososyal destek modülleri geliştirmek, geliştirilmesine katkıda bulunmak,
 • Süpervizyon toplantılarına katılım sağlamak,
 • Proje Koordinatörüne ve Eğitim Koordinatörüne gerekli raporlamaları yapmak

Aranan Özellikler

 • Psikoloji veya PDR bölümünden mezun, 
 • Klinik psikoloji, travma vb alanlarda yüksek lisans yapmış olmak
 • En az iki yıl deneyimi olan,
 • Kültürlerarası bir ortamda çalışabilme becerisine sahip olmak,
 • Danışan görüşmeleri yapmış olan,
 • Grup ve Bireysel terapiler yürütmüş olan,
 • Çocuk ve Ergenler ile çalışmış olan,
 • Travma, kayıp, yas, savunmasız insan grupları bağlamında çocuklarla ve/veya ailelerle çalışma deneyimine sahip olmak,
 • Planlama ve iş takibi konusunda başarılı,
 • Analitik, pratik ve sonuç odaklı,
 • İletişim becerileri gelişmiş,
 • Sivil toplum deneyimi olan,
 • Geçici/uluslararası koruma altındaki bireylerle çalışma deneyimi olan,
 • Tercihen Arapça bilen,
 • Hatay’da yaşayan ya da yaşayabilecek olan

Başvuru Süreci

İlgilenen adaylar özgeçmiş ve motivasyon mektuplarını aşağıdaki linkten gönderebilirler.

MHPSS Uzmanı Ekip Arkadaşı Arıyoruz!

Genç Hayat Vakfı gerçekleştireceği PSS çalışmalarında çalıştırmak üzere 01.04.2024 tarihine kadar görev alacak MHPSS Uzmanı arıyor.

Genel Sorumluluklar

 • Sahada görev alan personele psikososyal destek, birey ve grup psikolojik danışmanlık alanlarında eğitimleri vererek risk altındaki çocukların tespitini güçlendirmek,
 • Çalışılan illerdeki koordinasyon toplantılarını takip etmek, kurum adına düzenli katılım sağlamak,
 • Sahada çalışan psikolog ve psikososyal destek çalışanlarının eğitim ve kapasite ihtiyaçlarını düzenli olarak takip etmek, ihtiyaç duyulan eğitimleri tasarlamak ya da organize etmek, 
 • Yapılandırılmış psikososyal destek modülleri geliştirmek, geliştirilmesine katkıda bulunmak,
 • Proje ilerleme raporlarının hazırlanmasını sağlamak,
 • Proje Koordinatörü’nün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.  
 • Sahada çocuklara sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi için yerel otoriteler ve STK’ların katılımıyla bir iletişim ağı oluşturmak,
 • Sahada kullanılmak üzere formlar, rehberler, standart uygulama prosedürleri gibi dokümanları hazırlamak,
 • Ruh sağlığı ve psikososyal destek çalışmaları kapsamında projelerin hedef ve çıktılarını takip etmek ve buna göre çalışmaları düzenli olarak değerlendirmek

Aranan Özellikler

 • Psikoloji veya PDR mezunu,
 • Klinik psikoloji, travma vb alanlarda yüksek lisans yapmış olmak
 • En az 2 yıllık alan deneyimi olan,
 • Çocuklarla ve/veya yetişkinlerle doğrudan bireysel ya da grup çalışması deneyimine sahip,
 • Ekip yönetimi ve raporlama konusunda deneyimli,
 • MS Office programlarına hâkim,
 • Planlama ve iş takibi konusunda başarılı,
 • Güçlü iletişim becerisi olan ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen,
 • Travma, kayıp, yas, savunmasız insan grupları bağlamında çocuklarla ve/veya ailelerle çalışma deneyimine sahip olmak,
 • Geçici/uluslararası koruma altındaki bireylerle çalışma deneyimi olan
 • İstanbul’da yaşayan ya da yaşayabilecek olan

Başvuru Süreci

İlgilenen adaylar özgeçmiş ve motivasyon mektuplarını aşağıdaki linkten gönderebilirler.

Eğitim Saha Koordinatörü Ekip Arkadaşı Arıyoruz! (Teknoloji Çalışmaları için)

 

Genç Hayat Vakfı 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesi ve teknoloji odaklı çalışmaların koordine edilmesi çerçevesinde en az 1 yıl görev alacak Eğitim Saha Koordinatörü arıyor!

Görev Tanımı ve Sorumluluklar

 • Projenin teknoloji tabanlı eğitim içeriklerini eğitmenler ile birlikte hazırlamak ve eğitimleri gerçekleştirmek
 • Eğitime katılan grupların izin belgelerinin toplanması
 • Güncel teknolojik araçları takip etmek ve gelişmeleri proje faaliyetlerine uygulamak
 • İçerikleri hazırlanan eğitimlerin saha uygulamalarının ve organizasyonu dahil tüm süreçlerin planlanması,
 • Planlanan eğitim faaliyetlerinin uygulanması,
 • Tüm eğitim faaliyetlerinin proje koordinatörüne detaylı raporlanması,
 • Planlı projeler haricinde güncel konular temelinde eğitim yayınları oluşturulması,
 • Vakıf içerisindeki diğer birimlerle koordineli çalışma ve planlama yapılması.

Nitelikler:

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (Tercihen Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri, Bilişim Sistemleri, Elektronik Ve Makine Bölümleri),
 • Robotik kodlama, mobil uygulama geliştirme, 3D tasarım ve baskı, mobil uygulama geliştirme konularda tecrübeli
 • En az 1 yıl iş tecrübesi bulunan,
 • Eğitim tasarlama ve uygulama konusunda deneyimi olan,
 • Çocuk ve gençlerle gönüllü/profesyonel çalışma tecrübesi olan,
 • Sivil alanda gönüllü/profesyonel çalışma tecrübesi olan,
 • İyi derecede sözlü ve yazılı Türkçe ve tercihen İngilizce bilen,
 • MS Office Programlarını iyi derecede kullanabilen,
 • Çevrimiçi eğitim araçlarını aktif bir biçimde kullanabilen,
 • İletişimi güçlü, planlama ve organizasyon becerileri yüksek,
 • İstanbul’da ikamet eden ya da edebilecek olan
 • Yoğun iş ve seyahat temposuna uyum sağlayabilen,
 • Erkek adaylarda askerlik ile ilişiği olmayan

Başvuru Süreci

İlgilenen adaylar özgeçmiş ve motivasyon mektuplarını aşağıdaki linkten gönderebilirler.

MEAL Sorumlusu Ekip Arkadaşı Arıyoruz! (Sakarya)

 

Genç Hayat Vakfı, Sakarya ilinde gerçekleştirdiği projesi için Aralık 2024’e kadar görev alacak MEAL Sorumlusu arıyor.

Genel Sorumluluklar:

 • Projelerin mantıksal çerçevelerini ve izleme değerlendirme planlarını hazırlamak
 • Veri toplama, veri analizi ve veri görselleştirme için uygun MEAL araçlarını (anketler, formlar, veri tabanı, veri analiz yazılımı, çevrimiçi veri toplama platformları, gösterge takip sistemleri, gösterge panoları vb.) geliştirmek ve kullanmak için proje ekiplerine destek vermek
 • Veri girişi, veri kontrolü, veri analizi çalışmalarını yürütmek ve proje izleme ve değerlendirme raporlarını oluşturmak, düzenli aralıklarla raporlama yapmak (günlük, haftalık, aylık) projelerin göstergelerininin düzenli takibini yapmak
 • MEAL süreçleri ile ilgili kurum personeline aktarım yapmak
 • Veri toplama, saklama, raporlama süreçlerinin KVKK’ya uygun bir şekilde yönetildiğinden emin olmak,
 • Öğrenme, şikayet ve geri bildirim süreçlerinde aktif olarak sorumluluk almak.
 • Pozisyonun gerektirebileceği diğer sorumlulukları yerine getirmek (literatür taraması, araştırma önerisi hazırlama vb.)
 • Proje izleme ve değerlendirme süreçleri gerekliliklerinin yanı sıra birimin işleyişinde gerekli olan kurum adına yürütülecek faaliyetlere katkı sunmak
Aranan Nitelikler:

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (istatistik, matematik, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, eğitim bilimleri, vb.),
 • MS Office (ileri düzey excel) , veri görselleştirme, veri analizi araçlarına hakim (Power BI, Pivot Charts, Tableau vb.)
 • Nitel ve nicel araştırma yöntemleri ve veri toplama araçlarını bilen
 • İleri düzeyde Türkçe-İngilizce bilen
 • İleri düzey istatistik bilgisi olan,
 • Tercihen izleme değerlendirme, bilgi yönetimi alanlarında deneyim sahibi
 • Öğrenme isteği ve problem çözme becerisi yüksek
 • Seyahat engeli olmayan,
 • Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen,
 • Sakarya’da ikamet eden ya da edebilecek

İlgilenen adaylar İngilizce özgeçmiş ve motivasyon mektuplarını aşağıdaki linkten gönderebilirler.

 

Saha Sorumlusu Ekip Arkadaşları Arıyoruz!

Genç Hayat Vakfı, Adıyaman ve Hatay’da Aralık ayının sonuna kadar görevlendirmek üzere Saha Sorumluları arıyor!

İş Tanımı ve Sorumlulukları

 • Hatay ve Adıyaman’da belirlenecek katılımcı çocukların ve gençlerin gelişimini desteklemek amacıyla gerçekleştirilecek eğitim faaliyetlerinde (21.yy becerileri, sosyal beceriler, kültür, sanat, yaratıcılık, farkındalık vb.) içerik oluşturulması, buluşmalarda moderasyon yapılması ve uygulama süreçlerine destek olunması,

 • İlgili konulara dair içeriklerin, Genç Hayat Vakfı etkinliklerinde eğitimlere, organizasyonlara dönüştürülmesi ve detaylı raporlanması,
 • Gerçekleştirilecek eğitim ve etkinliklerin planlanması ve uygulanması,

 • Vakıf içerisindeki diğer birimlerle koordineli çalışılması ve aktif planlama yapılması,
 • Dijital kampanyalar için savunuculuk faaliyetlerinde bulunulması,

Genel Nitelikler:

 • Üniversitelerin ilgili alanlarından (Psikoloji, Sosyoloji, Sosyal Bilimler, İdari Bilimler ve ilgili diğer bölümler) mezun,
 • Tam zamanlı çalışabilecek,
 • Ergenler ve gençlerle en az 1 yıl çalışma deneyimine sahip,
 • Bilgisayar ve ofis yazılım paketlerinin (MS Word, Excel vb.) kullanımı konusunda deneyimli,
 • Güçlü iletişim becerisi olan ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen,
 • Seyahat engeli olmayan,
 • Organizasyon becerisi yüksek,
 • Hatay ve Adıyaman illerinin birinde ikamet eden/edebilecek olan,
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • Yoğun iş temposunda çalışmaya açık olan,
 • Yaratıcı ve yenilikçi düşünen,
 • B ehliyete sahip olan ve aktif araç kullanabilen,
 • Planlama ve iş takibi konusunda başarılı,

Başvuru Süreci

İlgilenen adaylar özgeçmiş ve motivasyon mektuplarını 13 Ağustos Pazar gün sonuna kadar aşağıdaki linkten gönderebilirler.

Koruma Takım Lideri Ekip Arkadaşı Arıyoruz!

Genç Hayat Vakfı, Sakarya ilinde gerçekleştirdiği projesi için Aralık 2024’e kadar görev alacak Koruma Takım Lideri arıyor.

Görev Tanımı ve Sorumluluklar

 • Proje dahilinde ilgili faaliyetlerin yerine getirilmesi için gerekli hazırlıkları yaparak bu faaliyetlere ilişkin verileri yönetmek, saha planlaması, ekip yönetimi yapmak ve raporlamak
 • Proje hedef kitlesinin tespitinin yapılması ve bu kişilerle gerekli görüşmelerin gerçekleştirilmesi
 • Proje katılımcıları ile iletişim kurarak sürecin takibini yapmak
 • Projenin günlük, haftalık işlerinin takip edilmesi ve raporlanması
 • MEAL çalışmaları – Veri tabanı girişi için gerekli bilgi ve belgelerin girişlerinin yapılması ve korunması,
 • Proje Koordinatörü ve Koruma Uzmanı tarafından verilen iş ve işlemleri yerine getirmek
 • Genç Hayat Vakfının, çocuk koruma politikası, cinsel sömürü ve istismar önleme politikası ve davranış kurallarının geliştirilmesini sağlamak ve güncel tutmak
 • Sahada vakalara ve dezavantajlı gruplara yönelik hizmetlerin iyileştirilmesi için yerel toplumla bir iletişim ağı ve işbirliği geliştirme noktasında koruma  saha ekibine destek olmak
 • Başvuran hassas durumdaki çocuklara (refakatsiz, ihmal ve istismar mağduru ve kronik hastalığı bulunan çocuklar vb.) ve yetişkinlere ilişkin dosyaların takibini yapmak ve koruma saha ekibine destek vermek
 • Proje faydalanıcılarına ait verilerin kurumun veri tabanına düzenli kayıtlarını ve takibini yaparak bilgilerin eksiksiz doldurulmasını sağlamak
 • Proje Koordinatörü ve Koruma Uzmanına gerekli raporlamalı yapmak

Pozisyon için Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun. (Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Psikoloji vb sosyal bilimler)
 • En az 1 yıl koruma alanında çalışma deneyimi bulunan,
 • İyi derecede sözlü ve yazılı Türkçe bilen
 • Tercihen iyi derecede sözlü ve yazılı İngilizce bilen
 • B sınıfı ehliyete sahip ve aktif araç kullanabilen
 • MS Office Programlarını iyi derecede kullanabilen
 • İletişimi güçlü, planlama ve organizasyon becerileri yüksek
 • Sakarya’da ikamet eden ya da edebilecek olan
 • Yoğun iş ve seyahat temposuna uyum sağlayabilen
 • Erkek adaylarda askerlik ile ilişiği olmayan

 

Başvuru Süreci

İlgilenen adaylar özgeçmiş ve motivasyon mektuplarını aşağıdaki linkten gönderebilirler

Proje İzleme & Değerlendirme, Hesap Verilebilirlik ve Öğrenme (MEAL) Sorumlusu Ekip Arkadaşı Arıyoruz!

İstanbul merkez ofisinde 31 Aralık tarihine kadar görev alacak İzleme, Değerlendirme, Hesap Verilebilirlik ve Öğrenme (MEAL) Sorumlusu ekip arkadaşı arıyoruz.

Genel Sorumluluklar:
 •  Projelerin mantıksal çerçevelerini ve izleme değerlendirme planlarını hazırlamak,
 • Veri toplama, veri analizi ve veri görselleştirme için uygun MEAL araçlarını (anketler, formlar, veri tabanı, veri analiz yazılımı, çevrimiçi veri toplama platformları, gösterge takip sistemleri, gösterge panoları vb.) geliştirmek ve kullanmak için proje ekiplerine destek vermek,
 • Veri girişi, veri kontrolü, veri analizi çalışmalarını yürütmek ve proje izleme ve değerlendirme raporlarını oluşturmak, düzenli aralıklarla raporlama yapmak (günlük, haftalık, aylık) projelerin göstergelerininin düzenli takibini yapmak,
 • MEAL süreçleri ile ilgili kurum personeline aktarım yapmak,
 • Veri toplama, saklama, raporlama süreçlerinin KVKK’ya uygun bir şekilde yönetildiğinden emin olmak,
 • Öğrenme, şikayet ve geri bildirim süreçlerinde aktif olarak sorumluluk almak,
 • Pozisyonun gerektirebileceği diğer sorumlulukları yerine getirmek (literatür taraması, araştırma önerisi hazırlama vb.),
 • Proje izleme, değerlendirme ve raporlama gerekliliklerinin yanı sıra birimin işleyişinde gerekli olan kurum adına yürütülecek faaliyetlere katkı sunmak,
 • Proje izleme ve değerlendirme süreçleri gerekliliklerinin yanı sıra birimin işleyişinde gerekli olan kurum adına yürütülecek faaliyetlere katkı sunmak,
Aranan Özellikler:
 •     Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun (istatistik, matematik, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, eğitim bilimleri, vb.),
 •     MS Office (ileri düzey excel) , veri görselleştirme, veri analizi araçlarına hakim (Power BI, Pivot Charts, Tableau vb.),
 •     Nitel ve nicel araştırma yöntemleri ve veri toplama araçlarını bilen,
 •     İleri düzeyde Türkçe-İngilizce bilen,
 •     İleri düzey istatistik bilgisi olan,
 •     Tercihen izleme değerlendirme, bilgi yönetimi alanlarında deneyim sahibi,
 •     Öğrenme isteği ve problem çözme becerisi yüksek,
 •     Seyahat engeli olmayan,
 •     Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen,
 • İstanbul’da ikamet eden ya da edebilecek,

İlgilenen adaylar İngilizce özgeçmiş ve motivasyon mektuplarını aşağıdaki linkten gönderebilirler.

Saha Sorumlusu Ekip Arkadaşı Arıyoruz! (Adıyaman)

Adıyaman’da yürüteceğimiz proje kapsamında 15 Aralık tarihine kadar görev alacak Saha Sorumlusu ekip arkadaşı arıyoruz.

Genel Sorumluluklar:

 • Saha Koordinatörlerinin belirlediği planlama çerçevesinde proje faaliyetlerini yerine getirir.
 • Haftalık veya ihtiyaca bağlı günlük olarak raporlama yapar. Saha Koordinatörüyle yakın çalışır. Proje faaliyetlerinin uygulanmasını koordine eder.
 • Proje kapsamındaki çalışmalardan yararlanabilecek kişilerin tespitinin yapılmasını ve bu kişilerle görüşmelerin gerçekleştirilmesini sağlar.
 • Saha Koordinatörünün desteği ile projenin günlük, haftalık ve aylık işlerinin takibini sağlar.
 • Proje saha ekipleri ile koordineli bilgilendirme toplantıları gerçekleştirir.
 • Hedef topluluklara yönelik hassasiyetleri bilir ve iletişim konusunda bu hassasiyetleri göz önünde bulundurur.
 • İşveren ve diğer proje paydaşlarının gerçekleştirdiği eğitimlere ve oturumlara katılmakla sorumludur.
 • Sahada gerçekleştirecek eğitimlerden sorumludur.

Saha Sorumlusu pozisyonu için aranan özellikler:

 • Üniversitelerin Sosyal Hizmet veya Sosyal Bilimler alanlarından mezun,
 • Tercihen saha deneyimi olan,
 • MS Office programlarına hakim,
 • Planlama, raporlama ve iş takibi konusunda başarılı,
 • Güçlü iletişim becerisi olan ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen,
 • Tercihen Kürtçe bilen,
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • Seyahat engeli olmayan,
 • Adıyaman’da yaşayan ya da yaşayabilecek olan,
 • B sınıfı ehliyete sahip ve en az 2 yıldır aktif olarak araç kullanabilen

Başvuru Süreci

İlgilenen adaylar özgeçmiş ve motivasyon mektuplarını aşağıdaki linkten gönderebilirler.

İletişim ve Kaynak Geliştirme Sorumlusu Ekip Arkadaşı Arıyoruz!

11-18 yaş grubu çocuk ve gençlerin hayata hazırlanma süreçlerini desteklemek için çalışmalar yürüten Genç Hayat Vakfı’nın kurumsal stratejisine entegre; İletişim ve Kaynak Geliştirme Yöneticisi’ne bağlı olarak çalışacak İletişim ve Kaynak Geliştirme Sorumlusu’nun görev tanımı ve aranan nitelikler aşağıdaki gibidir.

Görev Tanımı

 • Sosyal medya içerik ve topluluk yönetimi
 • İnternet sitesi editörlüğü ve güncellenmesi
 • Yayın, tanıtım, sunum vb. yazılı materyalin içerik, düzelti, gönderim çalışmaları
 • Etkinliklerin koordinasyon süreçlerinin yürütülmesi
 • Hizmet sağlayıcılar (ajans, matbaa vb.) ile ilişkilerin yürütülmesi

 Nitelikler

 • Üniversite mezunu (tercihen Sosyal Bilimler veya İletişim bölümlerinden lisans/yüksek lisans derecesine sahip)
 • İstanbul’da ikamet eden
 • İletişim ya da kaynak geliştirme alanlarında en az 2 yıllık iş deneyimi olan
 • Çok iyi derecede sözlü-yazılı Türkçe ve İngilizce bilen
 • MS Office uygulamalarına hâkim
 • Sosyal medya platformları ve araçlarına hâkim
 • İletişim, planlama ve organizasyon becerileri yüksek
 • Yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip
 • Tercihen video ve görsel tasarım uygulamalarını kullanabilen
 • Yoğun iş ve seyahat temposuna uyum sağlayabilen

İlgilenen adaylar, 12 Haziran Pazartesi gününe kadar, kendi yazdıkları bir metin örneği ile birlikte özgeçmişlerini mail konusu İletişim ve Kaynak Geliştirme Sorumlusu olarak [email protected] adresine gönderebilirler.

Not: Sadece ilk aşamayı geçen adaylarla iletişime geçilecektir.

Saha Sorumlusu Ekip Arkadaşı Arıyoruz!

Manisa, Eskişehir, Bursa ve İzmir illerinde Çocuk İşçiliğini Önleme üzerine yürüteceğimiz proje kapsamında 30 Eylül tarihine kadar görev alacak Saha Sorumlusu ekip arkadaşı arıyoruz!

Genel Sorumluluklar:

 • Saha Koordinatörlerinin belirlediği planlama çerçevesinde proje faaliyetlerini yerine getirir.
 • Haftalık olarak raporlama yapar.
 • Saha Koordinatörüyle yakın çalışır. Proje faaliyetlerinin uygulanmasını koordine eder.
 • Proje kapsamındaki çalışmalardan yararlanabilecek kişilerin tespitinin yapılmasını ve bu kişilerle görüşmelerin gerçekleştirilmesini sağlar.
 • Saha Koordinatörünün desteği ile projenin günlük, haftalık ve aylık işlerinin takibini sağlar.
 • Proje saha ekipleri ile koordineli bilgilendirme toplantıları gerçekleştirir.
 • Süreç raporlaması kapsamında aktivite/göstergelere ilişkin verileri toplanmasını denetler, destekleyici dokümanların eksiksiz biçimde toplanmasını sağlar.
 • Saha çalışanları ile bilgi paylaşımı oturumları gerçekleştirerek görünürlük faaliyetlerini gerçekleştirilmesini sağlar.
 • İşveren ve diğer proje paydaşlarının gerçekleştirdiği eğitimlere ve oturumlara katılmakla sorumludur.
 • Sahada gerçekleştirecek eğitimlerden sorumludur.

Saha Sorumlusu pozisyonu için aranan özellikler:

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun. (Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Psikoloji veya Sosyal Bilimler vb.)
 • Tercihen saha deneyimi olan,
 • MS Office programlarına hakim,
 • Planlama ve iş takibi konusunda başarılı,
 • Güçlü iletişim becerisi olan ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen,
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • Seyahat engeli olmayan,
 • En az 1 yıllık saha deneyimine sahip olan
 • Manisa, Eskişehir, Bursa veya İzmir illerinden birinde yaşayabilecek olan 
 • B sınıfı ehliyete sahip ve en az 2 yıldır aktif olarak araç kullanabilen

Başvuru Süreci:İlgilenen adaylar özgeçmiş ve motivasyon mektuplarını 4 Haziran Pazar günü saat 23:59’a kadar e-posta konusunda başvuracakları ili belirterek Saha Sorumlusu başlığı ile [email protected] adresine iletebilirler.