BURSLAR KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİ 

Eğitim Bursu başvurusu yapan öğrencilerin bakımveren/vasileri, GHV nezdine vermiş oldukları tüm kişisel veriler ile ilgili açık rızaları olduklarını kabul eder. Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla, GENÇ HAYAT VAKFI tüzel kişiliği tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun olarak ve aşağıda açıklanan çerçevede değerlendirilecektir. GHV Burs Başvuru Formu ve istenilen ek belgelerle posta ve/veya e-posta yoluyla toplanan kişisel verileriniz sizlere burs sağlanması amacıyla bağlantılı olarak GHV içerisinde ilgili birimler tarafından gerekli çalışmaların yürütülebilmesi için kanunda belirtilen veri işleme şartları dahilinde işlenecektir. Kişisel verileriniz açık rızanıza binaen veya hukuken izin verilen diğer hallerde GHV faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (program ortağı, işbirliği yapılan kurum, tedarikçi, bağışçı, Vakıf yöneticileri/çalışanları, bağışçı, denetleyici kurumlar, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri, ülkeler) yurtiçinde ve/veya yurtdışında 6698 sayılı KVKK ve ilgili diğer tüm yasal düzenlemelerde yer alan hükümlere uygun şekilde, yalnızca KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında aktarılabilir.

GHV Eğitim Bursu başvurusu yapan öğrenci ve öğrencinin vasisi/bakımvereni GHV nezdine vermiş olduğu tüm kişisel veriler ile ilgili açık rıza gösterdiğini kabul eder. Genç Hayat Vakfı nezdinde tutulan kişisel veriler ile ilgili kanunun aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır. Bursiyer adayı kendisine ait verilerin silinmesi için [email protected] adresine yazılı olarak talepte bulunduğu takdirde veriler tarafımızca silinecektir.

Genç Hayat Vakfı Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ne buradan ulaşabilirsiniz.