Genç Hayat Vakfı bursu, vakfın Türkiye genelinde yaptığı çalışmalarında tespit ettiği öğrencilere ve açık çağrı ile duyurularak; bir eğitim ve öğretim döneminde Eylül ayından başlayarak Mayıs ayı sonuna kadar 9 (dokuz) ay süreyle başvuru koşullarını karşılayan, başvurusu kabul edilen ve Vakıf Burs Komisyonu tarafından değerlendirmesi olumlu sonuçlanan, yurt içinde ilköğretim ve ortaöğretimde okuyan öğrencilere verilen burstur. 

Başvuru Koşulları:

Burs başvurusu yapan adaylarda aranan asgari şartlar şunlardır;

 • 19 yaşından gün almamış olması,
 • İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim görüyor olması ve bunu belgelemesi,
 • Eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için maddi desteğe ihtiyacı bulunması,
 • Öğrencinin okul ve ders devamlılığı ve bunu belgelemesi.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Vakfın web sitesi ve sosyal medya hesaplarında açık çağrı ile duyurulur.

Burs aylık 200 TL olmak üzere 9 ay süreyle verilir.

Bir eğitim ve öğretim döneminde Eylül ayından başlayarak Mayıs ayı sonuna kadar 9 (dokuz) ay süreyle burs verilir.

Burs Komisyonunda yer alan en az üç kişi burs koşullarını karşılayan başvuruları, belirlenen kriterler çerçevesinde değerlendirmeye alır.

 • Öğrencinin okula devam etme yükümlülüğü vardır.
 • Burs alan öğrenci, istenilen bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırmakla yükümlüdür.
 • Burs alan öğrenciler, eğitim/öğretim dönemi boyunca Genç Hayat Vakfı’nın talep ettiği öğrenci belgesini ve karnesini  en geç 5 gün içinde beyan etmekle yükümlüdür.

Hayır. Bu bilgileri sizin izniniz olmadan üçüncü kişiler ile paylaşmayacağız.

Bize [email protected] adresinden ve  (0212) 277 53 23 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki durumlardan bir veya birkaçının belirlenmesi/tespit edilmesi halinde Genç Hayat Vakfı Burs Komisyonu’nun vereceği kararla öğrencinin bursu kesilir;

 • Öğrencinin eğitim/öğrenimine devam etmemesi,
 • Öğrencinin sınıf tekrarı yapması,
 • Öğrencinin yüz kızartıcı, adi bir suçtan dolayı tutuklanması veya okuduğu okuldan disiplin cezası alması,
 • Öğrencinin Vakıf’a verdiği beyanın doğru olmaması ,
 • Öğrencinin okul devamlılığını etkileyen şartları 1 ay içinde vakfa bildirmemesi.