ARAŞTIRMALAR 

Çocukların ve gençlerin eğitime erişimini desteklemek için hayata geçirdiğimiz çalışmalarımızda, araştırma çalışmalarına önem veriyoruz. Yaptığımız araştırmalarla hedef kitlemizi daha iyi tanıyarak, diğer çalışmalarımızı gerekçelendirecek argümanlar elde ediyoruz. Ayrıca yaptığımız araştırmalarla bu alanlardaki çalışmalara katkı sunuyoruz. NEET (Eğitim, İstihdam veya Eğitimde Olmayan) alanındaki araştırmamız Sessiz ve Görünmeyen Gençler, akran zorbalığına dair araştırmamız Liseli Gençler ve Akran Zorbalığı, çocukların ev içi yaşantılarına odaklanan araştırmamız Çocukların Ev İçinde Yaşadığı Şiddet Araştırması ve liseli gençleri tanımızı sağlayan İstanbul Liseli Profili araştırmamızın detaylarını aşağıda görebilirsiniz.

Sessiz ve Görünmeyen Gençler Araştırması

Genç Hayat Vakfı, Türkiye’de öğrenim ve çalışma hayatına katılamayan 15-24 yaş grubu gençlerin okuyamama ve çalışamama nedenlerini açığa çıkarmak ve ortaya çıkarılan sonuçlardan yola çıkarak gençlerin hayata katılımını sağlamaya yönelik
İncele

Liseli Gençler ve Akran Zorbalığı Raporu: İstanbul Örneği

Liseli Gençler ve Akran Zorbalığı araştırmasında şiddetin, gençler arasındaki varlığı, sıklığı, türleri ve kendisini yeniden ve farklı türleriyle üretmesi incelendi.
İncele

Çocukların Ev İçinde Yaşadığı Şiddet Araştırması

Çocukların ev içinde yaşadıkları şiddeti incelemek ve çocukların şiddetin önlenmesine yönelik önerilerini almak amacıyla yapılan araştırma kapsamında, İstanbul Milli Eğitim İl Müdürlüğünden alınan onay doğrultusunda İstanbul’daki ilköğretim okullarının 6., 7.
İncele

İstanbul Liseli Profili Araştırması

İstanbul Liseli Profili 2011 araştırması, İstanbul΄da yaşayan ve öğrenim gören liseli gençlerin kim oldukları, düşünceleri, davranışları, çevreleriyle ilişkileri, sorunları ve ihtiyaçları bağlamında ele alan bir profil çalışmasıdır.
İncele