YurttaGencVarLOGO

Proje Tarihleri

2014-2017

Projenin Konusu

‘Yurtta Genç Var’ projesi, gençlerin insan ilişiklerini ve toplumsal yaşamı “insan odaklı” bir bakış açısıyla değerlendirebilmelerini ve bu yönde davranış geliştirebilmelerini kolaylaştırma amacına hizmet etmektedir. Gençlerin, içinde yaşadıkları toplum bireylerini biyolojik cinsiyet temelli değerlendirmek yerine, sahip oldukları potansiyel ve kişisel özelliklerine göre değerlendirme becerilerinin geliştirilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi açısından önemli bir ihtiyaçtır.

Proje Faaliyetleri

  • Öğretmen Eğitimleri
  • Öğretmenlerin öğrencileri ile okullarında çalışmaları
  • Öğrenci Seminerleri
  • Aile seminerleri
  • Sosyal Sorumluluk Projelerinin hazırlanması
  • Kapanış etkinliği

Proje Sahası

  • Adana
  • Ankara
  • İstanbul
  • İzmir

İllerinde sürdürülmüş Yurtta Genç Var projesi, gençlerin toplumsal hayata katılımının,  sosyal sorumluluk becerilerinin ve  toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalıklarının artması hedeflemektedir.

Proje Fotoğrafları

PROJENİN HEDEFLERİ

Öğretmenlere yönelik hedefler: Yatılı ortaöğretim kurumlarında görevli ve projelere katılan gönüllü öğretmenlerin:

• ‘Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı’, ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’, ‘şiddetsiz iletişim’, ‘takım çalışması’, ‘sosyal sorumluluk’ ve ‘sosyal yaşam becerileri’ alanında kendi mesleki gelişimlerine katkı sağlamaları / farkındalık bilinci geliştirmeleri

• Bu konularda öğrencilerde farkındalık bilincini geliştirilmeye yönelik deneyimleme becerilerinin geliştirilmesi,

Öğrencilere yönelik hedefler: Yatılı ortaöğretim kurumlarında öğrenimlerine devam eden ve projelere katılan gönüllü erkek öğrencilerin:

• ‘Toplumsal cinsiyet eşitsizliği /eşitliği’, ‘toplumsal cinsiyet ayrımcılığı’, ‘şiddetsiz iletişim’, ‘takım çalışması’, ‘istihdam’, ‘sosyal sorumluluk’ ve ‘sosyal yaşam becerileri’ni deneyimleyerek farkındalık bilinci / duyarlılık değerlerinin geliştirilmesi,

• Günlük yaşamlarında, toplumsal cinsiyet eşitliği, cinsiyete dayalı istihdam sorunu konularında sosyal duyarlılıklarının geliştirilmesi hedeflenmektedir

Kazanımlar

Gençlerin Kazanımları

 

Kendilerini tanıyabilmeleri
İletişim becerilerinin artması
Önyargılarının farkına varabilmeleri
Takım çalışması becerilerinin gelişmesi
Sosyal sorumluluk hazırlama ve uygulama becerilerinin gelişmesi

Öğretmenlerin Kazanımları

 

Gençlerle iletişiminin güçlenmesi
Grup dinamikleri ve sınıf yönetimine dair bilgi ve
becerilerini geliştirmeleri
Önyargılarının farkına varmaları
Sosyal sorumluluk projeleri oluşturabilmeleri

Proje Videoları

*

Proje Ortakları

meb-logo
asp-bak-logo