Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Gençler Sahnede

Proje Adı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Gençler Sahnede

Proje Süresi

147 gün

Projenin Konusu

Genç Hayat Vakfı΄nın Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Başkanlığı ile imzaladığı΄Youth is on Stage for Gender Equality!΄ -Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Gençler Sahnede!- projesi, AB Gençlik Programı Eylem 3.1 kapsamında uygulanmaktdır.

Proje eğitimlerinin temelini toplumsal cinsiyet eşitliği konusu oluşturmaktadır.

Konu, ΄gençlik çalışmaları yöntemleri, atölye çalışmaları, rol oyunları ve diğer non-formal eğitim teknikleri΄ kullanılarak anlatılacaktır.

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunun proje katılımcılarına Forum Tiyatrosu yöntemi ile anlatılmasının geliştirici ve yenilikçi bir yapısı olduğuna inanılmaktadır.

Katılımcı Ülkeler

  • Almanya
  • Azerbaycan
  • Belçika
  • Gürcistan
  • İtalya
  • Portekiz
  • Romanya
  • Slovakya
  • Türkiye olmak üzere 9 farklı ülkeden, 12 farklı sivil toplum kuruluşundan, 21 temsilciyle İstanbul’da gerçekleştirildi.

PROJENİN AMACI

Toplumsal cinsiyet eşitliği hakkında gençlerde bir farkındalık oluşturulması önemlidir.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini algılamış ve bunu davranış haline dönüştürmüş gençlerin demokrasi ve insan hakları algısı da güçlenecektir.
Gençler, toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılığa karşı birlikte hareket ederek kadınların, özellikle de genç kadınların toplumsal, siyasal ve ekonomik alanda eşit katılımını destekleyeceklerdir.
Gençlerin bu bilince sahip olması ise katılımcı, insan haklarını içselleştirmiş ve demokratik Avrupa vatandaşlığı için önemli bir unsur olacaktır.

Proje Ortakları

genclikprogrami-eski-logo
avrupa-birligi-bakanligi