Eşittir Kod

Türkiye’de, mezun olanların %15’i ve bilişim uzmanı olarak çalışanların sadece %9.9’u kadın olduğu bilgisayar mühendisliği bölümlerinde ve bilişim sektöründe cinsiyet eşitliğini sağlamak. Araştırmalar, bilişim sektöründe çalışna kadınların çoğununn ortaokulşda bilgisayar dersi alan kadınlardan oluştuğunu gösterir.

Okumaya devam et

Buluş’tuk!

İsviçre Büyükelçiliği desteği ile hayata geçirilen Buluş’tuk! projesi kapsamında, Suriyeli ve Türkiyeli çocukların eğitiminin ve sosyal uyumun desteklenmesi amaçlanmıştır.

Okumaya devam et

Hayallerimi Sporla Keşfediyorum

Proje kapsamında; gelir düzeyi düşük ailelerin çalışma riski altında bulunan çocukların, gezici mevsimlik tarım işleri yapan aileleriyle göç etmek durumunda kalan çocukların, ülkelerinde yaşanan savaş nedeniyle Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan mülteci ailelerin çocuklarının fiziksel, bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimlerinin desteklenerek sosyal hayata katılımlarının artırılması hedeflenmiştir.

Okumaya devam et

Gençlerle Seyr-i Urfa

Şanlıurfa’da turizm alanındaki istihdam alanlarının tespit edilerek, okul sistemi dışında kalmış veya bir meslek edinememiş gençlerin istihdam edilmesi ve genç işsizliğin önlenmesi amaçlanmıştır.

Okumaya devam et

Eğitim Küçüğün, İş Büyüğün!

Mevsimlik tarım işçilerinin mevsimlik tarım işçiliği dışında da istihdam edilebilirliğinin artırılması ve yerleşik oldukları alanda iş gücüne katılım çalışmaların gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.

Okumaya devam et

Çocuk İşçiliğini Önleme Projesi

Çocuk İşçiliğini Önleme Projesi, mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin önlenmesi hedefiyle, yerelde var olan imkanların değerlendirilmesi ve yönetimlerin yetkilerinin tanımlanması gibi adımların atılması ile ortak çalışma prensipleri geliştirmeye yönelik olarak hayata geçirilmiştir.

Okumaya devam et