Projenin Amacı

ÖRAV΄ın hedef kitlesi olan öğretmenlere yönelik geliştirdiğimiz uzaktan öğrenme programında, öğretmenin veli ile olan ilişkisinde güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Öğretmenler veliler ile iletişimde güçlendikçe, hem öğretmenin hem de velinin genç bireyle iletişimi daha yapıcı ve etkili olacaktır. Böylelikle Genç Hayat Vakfı, bir taraftan öğretmeni desteklerken, bir taraftan da genç bireyin gelişimine katkı sağlayarak, kuruluş amacı doğrultusunda bir proje daha gerçekleştirmiş olmaktadır.

Projenin Gerekçesi

Genç Hayat Vakfı olarak 11-18 yaş grubu gençlerin bireysel ve sosyal gelişimlerini desteklerken, onlarla temas halinde olan ve onların yetiştirilmesinde rol oynayan ebeveyn, öğretmen, polis, yargı birimleri gibi kişi ve kurumlarla da eğitim çalışmaları yapmaktayız. Bu bağlamda yürütmekte olduğumuz projelerden biri de ÖRAV΄ın hedef kitlesi olan öğretmenler için ÖRAV işbirliği ile geliştirilen uzaktan öğrenme odaklı programdır.

Projenin Uygulaması

Projenin hedef kitlesi olan öğretmenlere‘öğretmen ve velinin sorun olarak gördüğü konular, temel iletişim becerileri, kişilik özellikleri ve iletişime etkisi, problem çözme becerileri, okulda krize müdahale, sistem teorisi, güçlendirme teorisi’ konuları ‘sanal sınıf uygulaması’ ve ‘kendi kendine öğrenme’ olmak üzere iki farklı yöntemle aktarılmaktadır.‘Sanal sınıf’ uygulamasında öğretmenler, uygulamayı yöneten eğitmenle etkileşim halinde soru sorarak, tartışarak ve grup çalışması yaparak kendilerini geliştirmektedirler. Projenin ‘kendi kendine öğrenme’  bölümünde öğretmenler, bilgisayar etkinlikleri, boşluk doldurma faaliyetleri ve görsel bazı sunumların da yer aldığı verileri bilimsel bilgi çerçevesinde harmanlayarak edinmektedirler. Bunların yanı sıra hedef kitle, programda kendisine sunulan makale, ödev ve projeler ile edindikleri bilgi ve beceriyi pekiştirmektedirler. Bu şekilde oluşturulan ‘uzaktan öğrenme’ yöntemi ile öğretmenler, internet üzerinden elektronik dersler aracılığıyla sanal bir akademide ileri düzeyde eğitim görmektedirler.

Öğretmen Veliler ile İletişimde Güçleniyor