mahallenin_sesi_logo

Proje Tarihi

2016 – 2017

Proje Sahası

Küçükçekmece, İSTANBUL

PROJENİN AMAÇLARI

  • Kişilerin birlikte yaşam olgusunu inşa etmeleri ve toplumda önyargısız yaklaşımların içselleştirilmesi
  • Mülteci ve yerel halktan çocukların, kişisel gelişimlerinin desteklenmesi, iletişimde engel teşkil eden dil sorunun önüne geçilmesi, birlikte yaşam kültürünün oluşturulması

PROJEYE DAİR

Projenin yönlendirme amaçlı olarak Arapça ve Türkçe dillerinde hazırlanan broşürüne ulaşmak için tıklayınız.

projenin hedefleri

  • Uyum

  • Kaynaşma

  • Etkin İletişim

  • Birlikte Yaşam