Projenin Gerekçesi

Ergenlik dönemi gençlerin kendilerini tanımaya başladıkları, kimlik oluşturdukları ve hayata dair temel bakış açısı geliştirdikleri bir dönemdir. Gelişim dönemlerinin gereği olarak kendileriyle ve çevreleriyle sosyal çatışma içinde olan gençler, kendilerini ifade etme ve bir birey olarak kabul edilme ihtiyacı içindedirler. Ergenlik, kendini tanıma, kimlik ve hayat felsefesi oluşturma dönemi olup, bu dönemde yaşanan çatışmalar bireysel gelişimin dinamiğini oluşturur. Gençler  bu dönemde, kendini ifade etme, dikkate alınma, kabul görme ve desteklenme ihtiyacı içindedir. Farklılıklarla yaşama becerisi kazanmada kendi farklılığını algılama ve başkasının farklılığına saygı gösterme esastır. Proje kapsamındaki çalışmalar, gençlerin bu ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte, farklılıkları algılama ve farklılıklarla bir arada yaşama becerilerini artırmaya yöneliktir.

Projenin Uygulaması

Grupları oluşturmak için, yerel yönetimler ve inisiyatiflerle yapılan işbirliği ile bölgedeki ilköğretim okullarında ve liselerde seminerler ve oryantasyon programları gerçekleştirilmektedir.

-Projede 11-12, 13-14, 15-16, 17-18 yaş grubu olmak üzere 4 ergen grubu oluşturulmaktadır. Ebeveyn grupları ise ergen anne ve babalarından oluşmaktadır.
-Proje 8 haftalık ergen ve 5 haftalık ebeveyn programı olmak üzere 2 programdan oluşan eğitim kitapçığı ve grup çalışmalarıyla yapılandırılmıştır. Grup çalışmaları haftada 1 gün, günde 3 saatlik oturumlarla gerçekleştirilmektedir.

-Programlarda empati kurma, etkin dinleme, ben dili-sen dili, çatışma çözme yöntemleri, problem çözme ve kendini ifade etme becerileri ile farklılıklarla bir arada yaşama konuları işlenmektedir.
-Grup çalışmalarında etkileşime dayalı temel bilgi aktarımının yanı sıra, aktif katılımcı teknikleri de uygulanmaktadır. Bunlara ‘role play’ler, çeşitli oyunlar ile resim yapma, boşluk doldurma gibi uygulamalar örnek olarak verilebilir.
-Proje kapsamında Rehber ve Psikolojik Danışmanlar, Psikologlar ve Uzman Psikologlar ve Sosyologlar çalışmaktadır.

Projenin Amacı

Farklılıklarla bir arada yaşama kültürünün ve bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için 11-18 yaş grubu gençler ve ebeveynlerine  temel iletişim becerilerinin kazandırılmasıyla davranış değişikliği elde edilmesi ve aileden başlayarak toplumda sağlıklı ilişkilerin oluşturulması yönünde bir dinamik sağlanması, böylece gençlerin kendilerini ve ‘öteki’ diye nitelendirdiklerini tanıma ve ‘biz’ olabilme konularında becerileri arttırılırken; ebeveynlere de, çocuklarını bu dönemde daha çok destekleyebilmeleri için bilgi verilmesi ve beceri kazandırılmasıdır.

122816232