ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİ ÖNLEME PROJESİ

Projenin Amacı:

Proje, mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin önlenmesi hedefiyle, yerelde var olan imkanların değerlendirilmesi ve yönetimlerin yetkilerinin tanımlanması gibi adımların atılması ile ortak çalışma prensipleri geliştirmeye yönelik olarak hayata geçirilmiştir.

Okul düzeyindeki çocukların eğitime devamlılığının takip edilmesi ve çocuk işçiliği vakalarının pilot yönetim sisteminin tanınması proje için atılacak en önemli adımlardan birisi olarak saptanmıştır.

Ailelerin yereldeki kamu hizmetlerine yönlendirilmesi, tarım işçilerinin mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi ve çeşitli yöntemler ile mevsimlik gezici tarım işçisi ailelerin yerelde desteklenmesi projenin temel çalışma alanlarını kapsamaktadır. Okullarda yapılacak çalışmalar ile çocukların eğitime katılımın artırılması ve okul terkinin önlenmesi amaçlanmıştır.

Hedef Grup

Çocuklar, aileler, tarım iş aracıları, öğretmenler, bahçe sahipleri, yerel yönetimler, gençler

Uygulama İlleri

Ordu, Düzce, Sakarya

Proje Faaliyetleri

– İzleme ve değerlendirme çalışmalarının yapılması

– Gönüllü eğitimleri

– Çocuklarla yapılan anket çalışmaları

– Yerel yönetimlerle yuvarlak masa toplantıları

– Yaz okulu uygulamaları

– Rol model buluşmaları