Çocuğa Karşı Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Projesi

Proje Adı

Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesi Projesi 

Proje Süresi

8 ay

Projenin Konusu

2011 yılında başlayan proje,  Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Merkezi Finans ve İhale Birimi΄nin açmış olduğu, sivil toplum örgütleri arasında diyaloğun geliştirilmesi hibe programı tarafından desteklenen, Geleceğimizin Çocukları Vakfı ortaklığında ve Uluslararası Çocuk Merkezi iştirakinde gerçekleştirilen bir projedir.

PROJENİN AMACI

Toplumda aile içi şiddete dair bir farkındalık oluşturulması, konunun sivil toplumda daha etkin, görünür bir şekilde tartışılması ve oluşturulan politika belgesinin, kanun ve politika yapıcılar ile paylaşılarak, gerekli yasal düzenlemeleri yapmaları hususunda savunuculuk yapılmasıdır.

Proje Uygulaması

2011 yılında başlayan ve 8 ay boyunca sürecek olan projede, ilk olarak İstanbul΄da danışman ve psikologlarla birlikte 50 ilköğretim okulunda 12-15 yaş arası 450 çocukla aile içi şiddete yönelik bir araştırma yapılmıştır.

Araştırma, çocuğa yönelik ihmal ve istismarı tanımlamaya yönelik olarak hazırlanmış anketler üzerinden yüz yüze görüşmeler şeklinde gerçekleştirilmiştir.

Projenin ikinci aşamasında, araştırma raporu yayınlanmış ve elde edilen veriler, çocuk hakları alanında çalışan sivil toplum örgütleri ve ilgili kurum ve kuruluşlarla, düzenlenecek bir panelde paylaşıma sunulmuştur. Proje sonunda gerçekleştirilen tartışmalardan oluşturulan politika belgesi karar vericiler ile paylaşılmıştır.

Proje Ortakları

genchayat-logo
ab
mfib_tr kopyala
International-Childrens-Center-Logo
haha

Bu proje Avrupa Birliği’nin mali katkısı ile hazırlanmıştır. Bu sitenin içeriğinden sadece uygulayıcılar sorumludur ve bu içerik herhangi bir şekilde Avrupa Birliği’nin görüş ve tutumunu yansıtmaz.