Fındık Bahane 2021

Proje fındık hasadında çalışan mevsimlik gezici/geçici tarım işçisi ailelerin çocuklarının ve yerel çocukların, çocuk işçi olma riskini ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.
İncele

Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi

Mevsimlik gezici tarım işçiliğinin yaygın olduğu Eskişehir’de işçilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi, tarım iş aracıları için, çocuk işçiliğinin önlenmesi eğitimlerinin düzenlenmesi projenin ana hedeflerindendir.
İncele

Herkesi Katalım

Bu proje ile, Sakarya’da kayıtlı yaklaşık 35 bin göçmenin yaşadığı sorunları tespit ederek, acil ihtiyaçların giderilmesine destek olmanın yanı sıra, Sakarya’da göçmen ve yerli toplumlar arasındaki uyumun güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda, bütüncül bir yaklaşımla çeşitli aktör ve paydaşlar sürece dahil edilecektir.
İncele

Genç Hayat Vakfı Eğitim Bursu

Genç Hayat Vakfı Eğitim Bursu, bir eğitim ve öğretim döneminde Eylül ayından başlayarak Mayıs ayı sonuna kadar 9 (dokuz) ay süreyle başvuru koşullarını karşılayan, Genç Hayat Vakfı tarafından başvurusu kabul edilen ve Vakıf Burs Komisyonu tarafından değerlendirmesi olumlu sonuçlanan, yurt içinde ortaokul ve lise de okuyan öğrencilere verilen burstur.
İncele

Destekle Okusun!

42. İstanbul Maratonu Sanal Koşusu’nda çocukların eğitime erişimlerini desteklemek için farklı parkurlarda bir araya geliyoruz!
İncele

Çocuk İşçiliği için Son Durak: Eskişehir!

Mevsimlik gezici tarım işçiliğinin yaygın olduğu Eskişehir’de işçilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi, tarım iş aracıları için, çocuk işçiliğinin önlenmesi eğitimlerinin düzenlenmesi projenin ana hedeflerindendir.
İncele